Jogjakarta – ir atrastas 1 004 naktsmītnes

Iespējas sm

Saturs

  iespējas sm

  Vizītes ietvaros paredzēti vairāku industriālo, ekonomisko un tehnoloģisko  zonu  un iespējas sm parku apmeklējumi Šanhajā, Čengdu un Čuncinas apgabalos un tikšanās ar tādiem vadošiem uzņēmumiem, kā, piemēram, Hewlet Packard, Asus, Sony, Toshiba u. Starp Latviju un Ķīnu jau ilgstoši pastāv aktīvs politiskais dialogs un Ķīna šobrīd ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas valsts ārējās tirdzniecības partneriem.

  Vērtējot esošās sadarbības iespējas, Latvijas transporta nozares uzņēmumiem šobrīd ir aktīvi jādarbojas, lai uzsāktu praktisku dažādu projektu realizāciju. Tādēļ šobrīd sevišķi svarīgas ir Latvijas valsts pārstāvju, ekspertu un uzņēmēju vizītes Ķīnā, lai prezentētu Latvijas tranzīta un loģistikas sektora piedāvājumu.

  iespējas sm

  Satiksmes ministrija aktīvi strādā pie kravu plūsmas diversificēšanas, lai iekļautos reģionālas nozīmes piegāžu ķēdēs, kāpinātu apkalpoto kravu pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai, veicinātu efektīvāku valsts aktīvu izmantošanu, padarītu nozari pievilcīgāku kvalitatīvām ārvalstu investīcijām, kā arī nodrošinātu iespējas sm un integrētu Latvijas transporta un loģistikas nozares piedāvājumu izstrādi un komunikāciju. Ņemot vērā globalizācijas tendences pasaulē un  straujo tirdzniecības apjoma starp Eiropu un Āziju  iespējas sm, kas liek steidzami domāt par jaunu piegāžu ķēžu izveidi, šī Ķīnas iniciatīva ir kļuvusi ne vien par Ķīnas politikas prioritāti, bet izraisījusi lielu interesi arī  rietumu valstīs,  kurām lielais attālums starp Eiropu un Ķīnu līdz šim ir bijis dabisks šķērslis ekonomisko attiecību stiprināšanai.

  Ņemot vērā, ka Viens ceļš, viena josla iniciatīva koncentrējas uz savienojamības  veicināšanu un transporta infrastruktūras attīstīšanu, tai ir milzīgs potenciāls palielināt preču plūsmu starp Ķīnu un Eiropu. Latvijai, ņemot vērā tās ģeogrāfisko stāvokli, ir īpaša nozīme "Jaunā zīda ceļa" izveidē, ko vairākkārtīgi ir uzsvērusi Ķīnas puse, dažādos formātos uzrunājot Latviju kā  stratēģisko partneri iniciatīvas realizēšanā.

  iespējas sm

  Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

  iespējas sm