COVID-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība

Ienākumi attālināti mājās, Kas ir attālinātais darba veids

Pienācīga informētība Informācija nozarēm un profesijām Šajās pamatnostādnēs ir ietverti tādu vispārēju pasākumi piemēri, kas atkarībā no attiecīgās darba situācijas var palīdzēt darba devējiem panākt drošu un veselīgu darba vidi pēc darbības atsākšanas. Dokumentā ir iekļautas saites uz būtisku EU-OSHA informāciju, un tā beigās ir saraksts ar dažādu organizāciju ienākumi attālināti mājās uzziņas avotiem, kas paredzēti dažādām nozarēm un profesijām.

Ja jums ir konkrēti jautājumi vai bažas, kas nav aplūkotas šajā dokumentā, vērsieties pēc informācijas vietējās iestādēs, piemēram, veselības aprūpes dienestā vai darba inspekcijā.

COVID-19: atgriešanās darba vietā — darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība

Ievads Sākoties Tā kā šī krīze ienākumi attālināti mājās ietekmē darba pasauli, visām sabiedrības daļām — tostarp uzņēmumiem, darba devējiem ienākumi attālināti mājās sociālajiem partneriem — jārīkojas, lai aizsargātu darbiniekus, viņu ģimenes locekļus un sabiedrību kopumā. Ierobežojumu raksturs un apmērs, piemēram, nebūtisku darbību apturēšana, atšķiras dažādās ES dalībvalstīs un nozarēs, tomēr ievērojamai daļai darba ņēmēju ir jāstrādā no mājām vai, ja darbu nav iespējams veikt attālināti, jāpaliek mājās, kas bieži notiek saskaņā ar nolīgumu par ienākumu aizstāšanu.

Kad ar fiziskas distancēšanās pasākumiem ir panākts pietiekams Covid infekcijas izplatības rādītāju samazinājums, valsts iestādes ļauj pakāpeniski atsākt darba gaitas. To dara pa posmiem, vispirms atļaujot atsākt tādu darbu, ko uzskata par būtisku veselības aizsardzībai un tautsaimniecībai, un kā pēdējo ļaujot atsākt darbu, ko iespējams sekmīgi veikt no mājām. Taču neatkarīgi no tā, kā un cik lielā mērā atsāksies ierastās darba gaitas, visticamāk, daži pasākumi kādu laiku paliks spēkā, lai izvairītos no infekcijas rādītāju krasa pieauguma Covid norādījumi darba vietām.

Turklāt ir iespējams, ka inficēšanās rādītāju palielināšanās dēļ kaut kad nākotnē dažos gadījumos atkal būs jāievieš ierobežojoši pasākumi. Covid krīze rada spriedzi darba devējiem un darba ņēmējiem, kuriem bija vai nu ļoti īsā laikā jāievieš jaunas procedūras un prakse, vai jāaptur darbs un saimnieciskā darbība.

Ar darba drošību un veselības aizsardzību praktiski tiek atbalstīta atgriešanās darba vietā — attiecīgi profilaktiskie pasākumi palīdzēs panākt drošu un veselībai nekaitīgu atgriešanos darbā pēc fiziskās distancēšanās noteikumu atvieglošanas, kā arī veicinās Covid pārneses iegrožošanu.

Atjauniniet savu riska novērtējumu un veiciet attiecīgus pasākumus Tāpat kā parastos darba apstākļos, arī ar Covid saistīto pasākumu kontekstā darba drošības un veselības aizsardzības OSH pārvaldību sāk, apzinot un izvērtējot risku gan fiziskajā, gan psihosociālajā darba vidē.

Darba devējiem ir pienākums pārskatīt savu riska novērtējumu, kad tiek veiktas izmaiņas darba procesā, un ņemt vērā visus riskus, tostarp tos, kas ietekmē garīgo veselību.

Pārskatot riska novērtējumu, jāpievērš uzmanība jebkādām novirzēm no normas ienākumi attālināti mājās situācijām, kas rada problēmas, un jāapsver, kā tās varētu palīdzēt organizācijai ilgtermiņā kļūt izturētspējīgākai.

kurā valstī jūs varat nopelnīt vairāk naudas

Atcerieties, ka ir svarīgi riska novērtējuma pārskatīšanā iesaistīt darbiniekus un viņu pārstāvjus un pieaicināt ienākumi attālināti mājās riska novēršanas vai arodveselības pakalpojumu sniedzēju, ja tāds ir.

Novērtēšanas vajadzībām no publiskām iestādēm iegūstiet aktuālu informāciju par Covid izplatību jūsu reģionā. Kad riska novērtējums ir atjaunināts, nākamais uzdevums ir izveidot rīcības plānu ar attiecīgiem pasākumiem.

Tālāk tekstā ir minēti daži ar Covid saistītu problēmu piemēri, kas jāapsver, veidojot šādu rīcības plānu. Pēc iespējas mazāka Covid ekspozīcija Lai īstenotu drošu darba praksi Covid ekspozīcijas ierobežošanai darbā, vispirms ir jāizvērtē risks un tad jāievieš kontroles pasākumu hierarhija. Tas nozīmē tādu kontroles pasākumu īstenošanu, kas, pirmkārt, novērš risku, bet, ja tas nav ienākumi dators pelna naudu pats, samazina darbinieku ekspozīciju.

Sāciet ar kolektīviem pasākumiem un, ja nepieciešams, papildiniet tos ar individuāliem pasākumiem, piemēram, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem IAL. Tālāk ir minēti daži kontroles pasākumu piemēri, taču to rakstura dēļ ne visi no šiem pasākumiem ir piemēroti visās darba vietās vai profesijās. Pašlaik veiciet tikai būtiski nepieciešamo darbu; daļu darba var būt iespējams atlikt līdz laikam, kad risks būs mazāks. Ja iespējams, sniedziet pakalpojumus attālināti pa tālruni vai ar video starpniecībunevis klātienē.

Gādājiet, lai darba vietā atrastos tikai tie strādājošie, kuri ir nepieciešami darba veikšanai, un samaziniet trešo personu klātbūtni. Pēc iespējas samaziniet fizisku saskari starp strādājošajiem piemēram, sapulcēs vai pārtraukumos.

  • Attālināta darba izaicinājumi: Kā iekārtot darba vietu mājās? : goxoki.com
  • Darbs attālināti: nianses un kompensācijas - Padomi

Izolējiet darbiniekus, kuri var droši veikt savus uzdevumus vienatnē un kuriem nevajag specializētu aprīkojumu vai iekārtas, ko nevar pārvietot. Piemēram, kad vien iespējams, nokārtojiet, lai darbinieki vieni paši strādātu tukšā kabinetā, personāla telpā, ēdnīcā vai sapulču zālē.

Attālinātā darba priekšrocības un trūkumi

Ja iespējams, lūdziet neaizsargātus darbiniekus gados vecākus cilvēkus un darbiniekus ar hroniskām saslimšanām tostarp hipertensiju, plaušu vai sirds veselības problēmām, cukura diabētuvai darbiniekus, kuriem tiek veikta pretvēža vai cita imūnsupresīva terapijakā arī grūtnieces strādāt no mājām. Strādājošajiem, kuru tuviem ģimenes locekļiem ir augsts risks, arī var būt jāstrādā attālināti.

Novērsiet vai, ja tas nav par bitcoin, ierobežojiet fizisku saskari ar klientiem un starp tiem.

super žetons

To var panākt, piemēram, pieņemot pasūtījumus internetā vai pa tālruni, nodrošinot bezkontakta piegādi vai kontrolējot ienākšanu telpās vienlaikus arī izvairoties no drūzmēšanās ārpusēkā arī fizisku distancēšanos gan telpās, gan ienākumi attālināti mājās tām. Veicot preču piegādi, atstājiet tās paņemšanai vai piegādājiet ārpus telpām.

Informējiet transportlīdzekļu vadītājus par atbilstošu higiēnu kabīnē un nodrošiniet viņiem piemērotu dezinfekcijas gēlu un salvetes. Piegādes jomā strādājošajiem jāļauj izmantot tādas telpas kā tualete, ēdnīca, ģērbtuve un dušas, taču jāievēro attiecīgi piesardzības pasākumi piemēram, vienlaikus telpu drīkst izmantot tikai viens lietotājs, kā arī regulāri jāveic uzkopšana.

Uzstādiet starp darbiniekiem necaurlaidīgu barjeru, jo īpaši tad, ja viņi nevar uzturēties vismaz divu metru attālumā viens no otra.

Ievads transfertcenu piemērošanā. Transfertcenu ABC!

Var izmantot īpaši šim mērķim izgatavotas barjeras vai improvizēt, lietojot tādus materiālus un priekšmetus kā plastmasas loksnes, starpsienas, pārvietojamas kumodes vai uzglabāšanas sekcijas. Jāizvairās izmantot priekšmetus, kas nav no blīva materiāla vai kam ir šķirbas, piemēram, puķu podus vai ratiņus, vai kas rada jaunu risku, piemēram, paklupšanas vai priekšmetu nokrišanas dēļ.

Ja nevar izmantot barjeru, lielāks atstatums starp darbiniekiem jāpanāk, piemēram, nodrošinot, ka starp darbiniekiem ir vismaz divi tukši galdi katrā virzienā. Ja no ciešas saskares nevar izvairīties, gādājiet, lai tā nebūtu ilgāka par 15 minūtēm.

cik daudz naudas nopelnīji

Samaziniet saskari starp dažādām jūsu uzņēmuma daļām maiņas sākumā un beigās. Organizējiet pārtraukumus ēdienreizēm tā, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuri vienlaikus kur jūs varat ātri nopelnīt naudu internetā ēdnīcā, personāla telpā vai virtuvē.

Nodrošiniet, ka labierīcībās un ģērbtuvēs vienlaikus atrodas tikai viens darbinieks.

Kā parakstīt dokumentu ar eParakstītājs

Uz galvenajām durvīm novietojiet zīmi, kas norāda, kad kāda no tualetēm tiek izmantota, lai panāktu, ka vienlaikus tur uzturas tikai viens cilvēks. Organizējiet maiņas, ņemot vērā uzkopšanas un dezinfekcijas darbus.

Nodrošiniet ziepju un ūdens vai atbilstoša roku dezinfekcijas līdzekļa pieejamību parocīgās vietās un iesakiet darbiniekiem bieži mazgāt rokas.

Bieži tīriet telpas, jo īpaši letes, durvju rokturus, instrumentus un citas virsmas, kam cilvēki bieži pieskaras, un nodrošiniet labu ventilāciju, ja iespējams. Lai pārmērīgi nenoslogotu apkopējus, veiciet attiecīgus pasākumus, piemēram, norīkojiet papildu personālu šo uzdevumu veikšanai un lūdziet darbiniekus atstāt darba vietu tīru.

Nodrošiniet darbiniekiem salvetes un atkritumu tvertnes, kurās ieklāts plastmasas maiss, lai tvertni varētu iztukšot, nepieskaroties tās saturam. Ja, neskatoties uz visu praktiski iespējamo drošības pasākumu veikšanu, jūs tomēr konstatējat infekcijas risku, dariet pieejamus visus vajadzīgos IAL. Ir svarīgi apmācīt darbiniekus par pareizu IAL lietošanu, gādājot, lai viņi ievēro pieejamos norādījumus par sejas masku un cimdu izmantošanu.

Pie darba vietas ieejas un citās labi redzamās vietās izvietojiet plakātus ar aicinājumu palikt mājās tos, kuri saslimuši, kā arī ar informāciju par pareizu klepošanas un šķaudīšanas etiķeti un roku higiēnu.

Veiciniet, lai darbinieki izmanto personīgos, nevis kolektīvos transportlīdzekļus, piemēram, nodrošiniet autostāvvietu vai vietu, kur droši novietot velosipēdu, un mudiniet nākt uz darbu ar kājām, ja tas ir iespējams. Ieviesiet elastīgu atvaļinājumu un attālinātās strādāšanas politiku, lai ierobežotu atrašanos darba vietā, kad tas nepieciešams. Ienākumi attālināti mājās informāciju par darba vietas sagatavošanu Covid laikā, tostarp par to, kā rīkoties, ja ar Covid inficēta persona ir bijusi darba vietā, un ieteikumus par braucieniem un sapulcēm skatiet Covid norādījumi darba vietām.

Darba atsākšana pēc slēgšanas perioda Ja jūsu darba vieta uz laiku ir bijusi slēgta ar Covid saistītu iemeslu dēļ, izveidojiet plānu rīcībai pēc darba atsākšanas, ņemot vērā veselības aizsardzības un drošības aspektus. Plānā jāapsver tālāk minētie jautājumi. Atjauniniet savu riska novērtējumukā aprakstīts iepriekš tekstā, un atsaucieties uz dokumentu Covid norādījumi darba vietām. Pirms darba pilnīgas atsākšanas un visu darbinieku atgriešanās darba vietā pielāgojiet darba vietas izkārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid pārneses risku.

Apsveriet iespēju atsākt darbu pa posmiem, lai varētu veikt pielāgojumus. Noteikti informējiet strādājošos par izmaiņām un nodrošiniet viņiem jaunas procedūras un apmācību, ja vajadzīgs, pirms viņi atsāk darbu.

Sazinieties ar arodveselības dienestu ienākumi attālināti mājās veselības aizsardzības un drošības konsultantu, ja jums ir iespēja tādu iesaistīt, un pārrunājiet savu plānu. Pievērsiet īpašu uzmanību darbiniekiem, kuriem ir augsts risks, un esiet gatavi aizsargāt visneaizsargātākos darbiniekus, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkus un darbiniekus ar hroniskām saslimšanām tostarp hipertensiju, plaušu vai sirds veselības problēmām, cukura diabētu vai darbiniekus, kuriem tiek veikta pretvēža vai cita imūnsupresīva terapijakā arī grūtnieces.

Pievērsiet uzmanību arī darbiniekiem, kuru ģimenes locekļi ietilpst augsta riska grupā. Apsveriet iespēju ieviest atbalsta pasākumus darbiniekiem, kuri varētu ciest no trauksmes vai stresa. Pasākumi var būt dažādi no vadītāju biežāk paustas intereses par darbinieku izjūtām, sekmējot saziņu vai draudzīgas attiecības starp kolēģiem, izmaiņām darba organizācijā un darba uzdevumos, līdz darbinieku palīdzības programmai vai koučinga pakalpojumiem, kā arī piedāvājumam sazināties ienākumi attālināti mājās arodveselības dienestu.

Ņemiet vērā, ka darbinieki var būt piedzīvojuši traumatiskus notikumus, piemēram, radinieka vai drauga smagu slimību vai nāvi, vai saskaras ar finansiālām grūtībām vai personīgo attiecību problēmām. Darbiniekiem, kuri atgriežas darba vietā pēc izolācijas perioda, neatkarīgi no tā, vai izolācija ir bijusi individuāla vai kolektīva, varētu būt uztraukums, jo īpaši par inficēšanās risku. Šādas raizes — jo īpaši tad, ja darbā ir bijušas izmaiņas, — var izraisīt stresu un garīgās veselības problēmas.

Ja ir ieviesti fiziskās distancēšanās pasākumi, tad ir ne tikai lielāka šādu problēmu rašanās iespēja, bet nav arī pieejami parastie problēmu risināšanas mehānismi, piemēram, personīgā telpa vai iespēja pārrunāt problēmas ar citiem sk.

Attālināta darba izaicinājumi: Kā iekārtot darba vietu mājās? IKEA interjera dizainere Kristīne Jansone dalās ieteikumos, kā padarīt darbu no mājām efektīvāku — vienalga, vai strādā mājās pastāvīgi vai pāris reižu nedēļā. Vēl nekad nav bijis tik svarīgi, lai mājās būtu vieta, kur strādāt. Latvijas mājokļos bieži redzams — vecāki ir parūpējušies par bērniem, lai viņiem būtu vieta, kur mācīties, taču nav padomājuši paši par sevi.

Atgriešanās darbā pēc slimības atvaļinājuma saistībā ar garīgās veselības problēmām. Informējiet darbiniekus par publiski pieejamām atbalsta un konsultāciju iespējām. Darbiniekus var uztraukt lielāka iespēja inficēties darba vietā, un viņi var negribēt tur atgriezties. Ir svarīgi saprast šīs bažas un sniegt informāciju par veiktajiem pasākumiem un darbiniekiem pieejamo atbalstu. Darba turpināšana, lielai darbinieku daļai neesot darba vietā Atkarībā no infekcijas rādītājiem jūsu reģionā un spēkā esošajiem protokoliem, daudzi jūsu darbinieki var neierasties darbā Covid dēļ.

Attālināta darba izaicinājumi: Kā iekārtot darba vietu mājās?

Ja darbinieki piesardzības nolūkā atrodas izolācijā mājās, viņi var turpināt veikt darbu attālināti sk. Strādājošie, kuriem ir apstiprināta saslimšana ar Covid, neieradīsies darbā un nevarēs strādāt ievērojami ilgāku laiku, tāpat tiem, kuri ir smagi saslimuši, pēc izārstēšanās no infekcijas var būt vajadzīgs papildu laiks rehabilitācijai.

Daži darbinieki var neierasties darbā, jo viņiem jārūpējas par kādu radinieku.

bināro opciju stratēģijas minūtes

Ievērojama ienākumi attālināti mājās skaita prombūtne pat tad, ja tā ir tikai īslaicīga, var apdraudēt darbības nepārtrauktību. Lai gan pieejamajiem darbiniekiem jābūt elastīgiem, ir svarīgi, lai viņi nenonāktu situācijā, kas apdraud viņu veselību vai drošību. Papildu darba slodzei jābūt pēc iespējas mazākai, un jānodrošina, ka tā nav pārāk ilga.

Tiešajiem vadītājiem ir svarīgs uzdevums uzraudzīt situāciju un gādāt, lai atsevišķi darbinieki netiktu pārslogoti. Ievērojiet noteikumus un vienošanās par darba laiku un atpūtas brīžiem un dodiet darbiniekiem tiesības pēc darba laika beigām atslēgties no darba.

Aptauja: attālināti strādā aptuveni puse Latvijas iedzīvotāji

Kad pielāgojat darbu, lai risinātu samazinātā darbaspēka problēmu, piemēram, ieviešot jaunas metodes un procedūras un mainot funkcijas un atbildības jomas, apsveriet, vai darbiniekiem ir vajadzīga papildu apmācība un atbalsts, un pārliecinieties, ka visi strādājošie spēj kompetenti izpildīt viņiem uzticēto uzdevumu.

Savstarpēji apmāciet darbiniekus izpildīt būtiskas funkcijas, lai organizācija varētu darboties pat nozīmīgu darbinieku prombūtnes laikā.

Ja jums ir pagaidu darbinieki, ir svarīgi viņus informēt par riskiem darba vietā un nodrošināt apmācību, ja tas ir vajadzīgs. No mājām strādājošu darbinieku pārvaldība Kā daļu no fiziskās distancēšanās pasākumiem, kas ieviesti vairumā dalībvalstu, strādājošajiem tiek ieteikts vai ir obligāts pienākums strādāt no mājām, ja viņu darba raksturs to atļauj.

Darbs attālināti: nianses un kompensācijas

Tas, cik lielā ienākumi attālināti mājās mājas vidi iespējams pielāgot, ir atkarīgs no strādājošā situācijas un no pielāgošanai pieejamā laika un resursiem.

Ieteikumi, kā palikt drošībā un saglabāt veselību, strādājot no mājām, ir pieejami šeitlai gan tie lielākoties attiecas uz darbiniekiem, kuri regulāri vai ilgstoši strādā attālināti.

  • Bezmaksas kursi tiešsaistē – papildu ienākumu avots, strādājot attālināti
  • Attālinātā darba priekšrocības un trūkumi - BilancePLZ - Padomi. Likumi. Ziņas.

Tālāk tekstā ir sniegti daži ierosinājumi, kā mazināt risku darbiniekiem, kuri nevar atbilstoši sagatavot savu darba vietu mājās. Veiciet riska novērtējumu, iesaistot darbiniekus, kuri strādā attālināti, un viņu pārstāvjus.

Ļaujiet strādājošajiem uz laiku paņemt uz mājām aprīkojumu, ko viņi izmanto darbā ja darbinieki nevar paši ierasties pēc tā, apsveriet piegādes organizēšanu. Tas var ietvert tādus priekšmetus kā dators, monitors, tastatūra, datora pele, printeris, krēsls, kāju balsts vai gaismeklis. Veiciet uzskaiti, kādu priekšmetus paņem katrs darbinieks, lai ienākumi attālināti mājās no apjukuma, kad atsāksies ierastās darba gaitas.

Sniedziet teledarba veicējiem norādījumus par to, kā iekārtot darbstaciju mājās. Tie attiecas uz labu ergonomiku, piemēram, pareizu pozīciju un biežu opcijas ir sadalītas pēc laika, ciktāl tas iespējams.

Aiciniet strādājošos regulāri izmantot pārtraukumus ik pēc apmēram 30 minūtēmlai pieceltos, izkustētos un izstaipītos. Sniedziet teledarba veicējiem atbalstu IT aprīkojuma un programmatūru lietošanā. Telekonferenču un videokonferenču rīki var kļūt par nozīmīgu darba instrumentu, bet tie var arī radīt problēmas darbiniekiem, kuri pie tiem nav pieraduši.