Briest revolūcija atkritumu izejvielu tirgū | goxoki.com

Atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu,

Pirms pieciem, sešiem gadiem bijām to Eiropas Savienības valstu skaitā, kas vismazāk rada atkritumus uz vienu iedzīvotāju, savukārt tagad gadā radīto atkritumu apjoms uz vienu cilvēku pārsniedz kilogramus.

signāli ērču opcijām

LV portāla infografika Lai veicinātu tautsaimniecības pāreju uz aprites ekonomiku, valdībā ir pieņemts rīcības plāns Plāns nosaka galvenos septiņus rīcības virzienus un pasākumus aprites ekonomikas ieviešanai. Līdz Finansējumu — 40 miljonus eiro —, kas nepieciešams, lai īstenotu rīcības plānu Aprites ekonomikas plāns ir solis pareizajā virzienā, jo uzmanība tiek pievērsta ne tikai atkritumu apsaimniekošanai, bet arī ilgtspējīgai resursu izmantošanai un patēriņa kultūras maiņai.

Rīcības plānā ir iekļauta informācija par starptautisko un Eiropas Savienības ES politiku kontekstu aprites ekonomikas jomā, analizēta situācija Latvijā un noteikti galvenie rīcības virzieni un pasākumi aprites ekonomikas veicināšanai, kā arī atbildīgās un iesaistītās institūcijas specifisku uzdevumu īstenošanai.

Karstas tēmas

Tas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta Darbības virzieni Plāns nosaka galvenos septiņus rīcības virzienus un pasākumus aprites ekonomikas ieviešanai: pāreja no atkritumu apsaimniekošanas uz resursu apsaimniekošanu; resursu produktivitātes uzlabošana visās tautsaimniecības nozarēs, veicinot pētniecības un inovācijas attīstību; priekšnoteikumu veidošana otrreizējai preču izmantošanai; pārejas no preču pirkšanas uz pakalpojumiem veicināšana; materiālu, procesu un atkritumu pārvaldības uzlabošana prioritārajās nozarēs; pašvaldību lomas stiprināšana aprites ekonomikas principu ieviešanā; sabiedrības iesaiste, informēšana un izglītošana.

Viņa skaidro, ka pieejas maiņu var īstenot divējādi — ar normatīviem nosakot ierobežojumus un prasības vai arī izglītojot patērētāju, kāpēc jāmaina attieksme pret patēriņu.

Jau tad daudzi izteicās, ka tās ieviešanai nav pamata, ka tā ir dārga, nedos lielu efektu un ka vispār tas ir vienkārši priekšvēlēšanu populisms. Tā tika ievietota 7. Pagāja pāris nedēļu, un Šobrīd tikai puse Latvijas iedzīvotāju šķiro atkritumus, izmantojot sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktus, un arī tad ne vienmēr vienlaicīgi tiek šķirots papīrs, plastmasa un metāls.

Pirms pieciem, sešiem gadiem bijām to ES valstu skaitā, kas vismazāk rada atkritumus uz vienu iedzīvotāju, savukārt tagad gadā radīto atkritumu apjoms uz vienu cilvēku pārsniedz kilogramus. Vesere uzsver, ka tiks atbalstītas dažādas aktivitātes, piemēram, ekodizaina principu, dažādu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu ieviešana ražošanā, iepakojuma materiāla ietilpības samazināšana un pārstrāde, kā arī darbības, kas saistītas ar pārtikas un būvniecības atkritumu otrreizēju izmantošanu.

Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta arī plastmasai.

kā nopelnīt naudu interneta biļetenā

LV portāls jau rakstīja : lai samazinātu plastmasas radīto vides piesārņojumu, no Tāpat tiks ierobežots citu plastmasas izstrādājumu, piemēram, pārtikas iepakojumu, patēriņš. Taču viņš norāda: plāns nerada skaidrību, kā noteiktajā laikā spēsim mainīt patērētāju kultūru, samazināt radīto atkritumu apjomu vai mainīt ekonomisko struktūru uz nozarēm, kas no izmantotajiem resursiem spēj radīt augstāku pievienoto vērtību.

norīt stratēģiju binārā opcijas

Brizga uzskata, ka ir svarīgi arī nodrošināt, lai aprites ekonomika nekļūst par šauru atkritumu tvertnes iespējas ar minimālo depozītu aktivitāti, bet tiktu attiecināta uz ekonomiku un sabiedrību kopumā.

Tas šķiet ļoti pieticīgs rādītājs, ja vēlamies virzīties aprites ekonomikas virzienā. Piemēram, Austrija savos plānos paredz, ka līdz Viņaprāt, šobrīd galvenā problēma straujākai virzībai uz aprites ekonomikas ieviešanu Latvijā ir nepietiekamie valsts politikas, tostarp finansiālie un ekonomiskie, instrumenti, kas stimulētu atkritumu šķirošanu arī poligonosotrreizējo izejvielu pārstrādi un arī tālāku pārstrādāto izejvielu izmantošanu jaunu preču ražošanā, būvniecībā u.

ieņēmumi bināro opciju pārskatos

Būtu jāturpina arī poligonu reforma, samazinot kopējo poligonu skaitu Latvijā, katrā novadā atstājot pa vienam poligonam, nodrošinot nepieciešamās investīcijas to attīstībai un efektivitātei. Pārliecinošāka virzība būtu nepieciešama arī dabas resursu nodokļa politikā, piemēram, regulējot pirmreizējo dabas resursu ieguvi, nepārstrādājamā iepakojuma izmantošanu, atkritumu noglabāšanu poligonos, kā arī paplašinot ražotāju atbildības sistēmu.

Kas ir No Deposit Bonus?

Lai arī komersanti ir ieinteresēti samazināt savas ražošanas izmaksas un to arī dara, tomēr attiecībā uz resursu efektivitātes pasākumu ieviešanu Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi ierindojas pēdējā desmitniekā ES mērogā. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras LTRK ieskatā vides saglabāšana, mērķtiecīga un gudra resursu izmantošana ir pareizais virziens, tomēr vienlaikus šo mērķu sasniegšana nevar kļūt par uzņēmējdarbības pašmērķi un radīt papildu izmaksu slogu uzņēmumiem un patērētājiem.

Kāpēc stikla taras nodošana Latvijā kļuvusi par problēmu?

Nozīme šo mērķu sasniegšanā ir atbalstam, gan informatīvam, gan finansiālam, kas uzņēmumiem būs pieejams, lai šos principus īstenotu bez papildu izmaksām, kas var ietekmēt preces vai pakalpojuma cenu patērētājam. Izlasi par iespējām to izmantot!

kostarleo ieņēmumi internetā

Labs saturs.