Pieprasīt iespējas izmantošanu. Būtiskas nianses par ikgadējā atvaļinājuma izmantošanu

E-pakalpojumu nozīme un to izmantošanas priekšrocības Informācija atjaunota Ikdienas steidzīgajā ritmā laika ietaupījums ir ļoti vērtīgs, pieprasīt iespējas izmantošanu viens no labas klientu apkalpošanas kritērijiem ir ātrums apvienojumā ar kvalitāti.

Arī formalitāšu kārtošanai valsts un pašvaldību iestādēs vēlamies veltīt pēc iespējas mazāk laika. Iedzīvotāju un uzņēmēju ērtībai arvien vairāk valsts un pašvaldību pakalpojumu ir iespējams saņemt elektroniski. E-risinājumi ļauj nokārtot formalitātes ērtā vietā un laikā, turklāt samazina pakalpojuma sniegšanas izmaksas gan iedzīvotajiem un uzņēmējiem, gan valstij.

Aqui troquei o checkbox por divs e links. Kas ir e-pakalpojums? Lai nodrošinātu pakalpojumu plašāku pieejamību, paralēli pakalpojumu sniegšanai klātienē iestādes arvien vairāk attīsta citus pakalpojumu saņemšanas kanālus, tai skaitā piedāvā pakalpojumus saņemt elektroniskajā vidē.

E-pakalpojums ir pakalpojuma sniegšanas veids, kas nodrošina viena vai vairāku pakalpojumu vai atsevišķu tā posmu pieprasīšana vai pakalpojuma rezultāta saņemšana izpildi elektroniskā veidā, tai skaitā izmantojot tīmekļvietnes, mobilās lietotnes, īsziņas vai e-pastu; Ar e-pakalpojumu palīdzību iestādes paaugstina pakalpojumu pieejamību, pilnveido iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, kā arī nodrošina efektīvāku resursu izmantošanu savu funkciju nodrošināšanai automatizācijas rezultātā samazinās roku darbs u.

Pakalpojumu izmantošana elektroniskā veidā veicina: valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti; ar interneta starpniecību pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk neatkarīgi no atrašanās vietas un bez laika ierobežojumiem — 24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā; e-risinājumu attīstība iet roku rokā ar drošību internetā — lai saņemtu pakalpojumus elektroniskajā vidē, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti, — piemēram, ar savas eID kartes vai internetbankas piekļuvi; efektīvāku pieprasīt iespējas izmantošanu iespējas izmantošanu izmantošanu; automatizācijas rezultātā samazinās klientu apkalpošanai nepieciešamo cilvēkresursu apjoms; samazinās drukāto materiālu izmantošana — dabas resursu ietaupījums; rodas līdzekļu ietaupījums gan iestādēm, gan iedzīvotājiem.

Jūs, piemēram, varat netērēt naudu transportam, lai klātienē apmeklētu iestādi.

pieprasīt iespējas izmantošanu

Par pakalpojumu pieejamību elektroniskā veidā rūpējas par attiecīgo pakalpojumu atbildīgā iestāde piemēram, līdzīgi kā notiek arī klātienē, kad par slimības pabalsta piešķiršanu ir atbildīga Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Elektronizējamie pakalpojumi tiek izvēlēti, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc attiecīgā pakalpojuma klātienē un citus aspektus. Pakalpojumu elektronizācijā tiek ievērots, lai e-pakalpojumi būtu pēc iespējas drošāki un vienkāršāki lietošanai iedzīvotājiem un uzņēmējiem. E-pakalpojumu lietošana ir DROŠA — personas dati, kuri nepieciešami, lai Jūs pieslēgtos e-pakalpojumam ir vārds, uzvārds un personas kods.

Būtiskas nianses par ikgadējā atvaļinājuma izmantošanu

Ar to palīdzību iestādes Jūs identificē un Jūs varat pieslēgties — autentificēties e-pakalpojuma izmantošanai. Banka palīdz identificēt personu.

Gadījumā, ja e-pakalpojuma izpildē Jums ir nepieciešams veikt kādu rēķina apmaksu, to varat izdarīt, izmantojot internetbanku, bet pirms tam, pakalpojuma izpildes gaitā Jūs tiksiet informēts, kad un kā norēķināšanās ir iespējama. Kādi ir e-pakalpojumu veidi 3. Kādi ir e-pakalpojumu veidi Pēc e-pakalpojumu funkcionalitātes izdala trīs veidu e-pakalpojumus: informatīvie — e-pakalpojumi, kas nodrošina iespēju tiešsaistē iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju, ar kuru personai ir pienākums vai tiesības iepazīties.

Pensiju var pieprasīt elektroniski. Kas jāzina iesniedzējam?

Klients tiek informēts par to, ka pakalpojuma rezultāts ir gatavs un par pakalpojuma saņemšanas iespējām, piemēram, saņemt pakalpojuma rezultātu elektroniski, klātienē vai pa pastu. Pakalpojumi var tikt elektronizēti dažādos līmeņos pakāpēs.

  1. Ezeri bināro opcijas
  2. Drukāt Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs saskaņā ar Meža likuma
  3. Būtiskas nianses par ikgadējā atvaļinājuma izmantošanu - LV portāls
  4. Informācijas atklātības likums

Atbilstoši vispārpieņemtai metodikai var izšķirt piecus pakalpojumu elektronizācijas līmeņus: 1. Ar elektronisko parakstu parakstītu veidlapu var nosūtīt uz iestādes e-pastu; 3.

Meža valsts reģistra informācijas saņemšana

Piemēram, persona elektroniski var pieteikties personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai izvēlētā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes PMLP nodaļā un veikt valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu; 4. Piemēram, persona var iesniegt gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā VID EDS pārmaksāto nodokļu un attaisnoto izdevumu atgūšanai, un atbildi par deklarācijas pieņemšanu un naudas pārskaitīšanu arī saņemt elektroniski; 5.

Piemēram, ārsta izrakstītās un noslēgtās e-darbnespējas lapas ir automātiski pieejamas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pabalstu pieteikšanas un izmaksas nepieciešamības gadījumā. Kāds būs e-pakalpojuma izpildes rezultāts?

Account Options

Izpildot e-pakalpojumu, Jums tiek sniegts izpildes rezultāts. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls 6. Valsts pieprasīt iespējas izmantošanu pakalpojumu portāls Valsts e-pakalpojumi ir pieejami dažādos portālos, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēma, tomēr, lai iedzīvotājiem vienkopus būtu pieejama informācija par visiem publiskajiem pakalpojumiem, kā vienotais kontaktpunkts valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā Latvijā ir izveidots Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.

Portālā ir pieejami vairāk kā divi tūkstoši dažādu publisko, t.

pieprasīt iespējas izmantošanu

Portālā Latvija. Tos ir iespējams atpazīt pēc simboliem pie pakalpojuma nosaukuma: portālā Latvija.

Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā. Digitālais saturs kopā ar materiālo datu nesēju CD, DVD vai līdzīgu materiālo datu nesēju uzskatāms par preci; 7 ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot marķējot uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu firmuvārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi; 8 digitālais saturs — dati, kas radīti un piegādāti digitālā formātā; 9 kredīta kopējās izmaksas patērētājam — visas izmaksas, tajā skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi izņemot zvērināta notāra izmaksas.

Lai citas personas nevarētu piekļūt jūsu datiem, svarīga ir drošība. Tādēļ e-pakalpojumos, kas skar konkrētu personu, ir nepieciešams identificēties jeb līdzīgi kā klātienē Jūs uzrādāt dokumentu, lai apliecinātu, ka esiet īstā persona, kas var saņemt pakalpojumu. Lai izmantotu e-pakalpojumus, Jums nepieciešams: dators, planšete vai cita ierīce ar interneta pieslēgumu; autentifikācijai nepieciešamie līdzekļi — internetbankas lietotājvārds, parole un pieejas kodi vai eID kartekurā aktivizēts e-paraksts ar PIN kodiemun viedkaršu lasītājs vai eParaksts mobile aplikācija.

Darba plāns

Kā pieslēgties e-pakalpojumu lietošanai? Lai saņemtu pakalpojumus klātienē, piemēram, pieprasītu bezdarbnieka pabalstu vai iesniegtu nodokļu deklarāciju, ir jāapliecina personas identitāte ar personu apliecinošu dokumentu vai parakstu.

Arī elektroniskajā vidē, lai saņemtu pakalpojumus, personai ir nepieciešams apliecināt savu identitāti jeb identificēties. Identifikācijas mērķis ir pasargāt Jūsu datu privātumu, pārliecinoties, ka citas personas nepieprasa informāciju un pakalpojumus Jūsu vietā. Var būt atsevišķi elektroniskie pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama Jūsu identifikācija, piemēram, e-pakalpojums Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā.

Lai portālā Latvija.

Ir pieejami trīs e-pakalpojumu atrašanas veidi: Portāla sākumlapas meklētājā ierakstiet frāzi, kas saistītas ar Jūsu dzīves situāciju vai pakalpojumu sniedzošo iestādi. Portāla sākumlapā publisko pakalpojumu katalogā izvēlieties atbilstošo kategoriju, izvēlieties atbilstošo dzīves situāciju.

pieprasīt iespējas izmantošanu

Kad esat atradis konkrēto e-pakalpojumu, identificējieties un izpildiet tālāk prasītās darbības vai, atkarībā no e-pakalpojuma, norādiet prasīto informāciju.