Dārzeņu dārzu ieņēmumi internetā, Pašaudzētu dārzeņu pārdevējam nav jābūt zemes īpašniekam - LV portāls

Saturs

  dārzeņu dārzu ieņēmumi internetā

  Valsts ieņēmumu dienests Ja personas ienākumi no dažādu savvaļas velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas gada laikā nepārsniedz eiro, šīs personas var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā VID kā saimnieciskās darbības veicējas, tām nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā ienākuma un tirdzniecībā tām arī nav jāizmanto kases aparāts. Minētie nosacījumi attiecas uz tām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumus no šādām darbībām: sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas; ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas; ienākumiem no nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis Helix pomatia — ieguves.

  dārzeņu dārzu ieņēmumi internetā

  Tomēr šīm personām ir jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām tomēr pārsniedz eiro gadā un tirdzniecību vēl plānots turpināt, tad personai piecu darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai, jāinformē VID par to, kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmāun turpmāk obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

  dārzeņu dārzu ieņēmumi internetā

  Nodokļu normatīvie akti neparedz obligātu prasību slēgt nomas līgumus par zemi, uz kuras tiek izaudzēti, piemēram, dārzeņi. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

  dārzeņu dārzu ieņēmumi internetā