Signe Bāliņa trešo reizi ievēlēta par LIKTA prezidenti - LV portāls

Iespējas tiek liktas, Dalies ar šo rakstu

Saturs

  iespējas tiek liktas Nedzirdīgie invalīdi mācās binārām opcijām

  Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks atzina, ka konferencē akcentētie izaicinājumi lielā mērā sasaucas ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna Vilks uzsvēra, ka Nacionālā attīstības plāna veiksmīga īstenošana ir atkarīga arī no paradumu maiņas un arī no no pareizas lēmumu pieņemšanas ne tikai par to ko darīt, bet arī par to, ko nedarīt.

  Foruma iespējas tiek liktas tika uzsvērta arī nepieciešamība reģiona iedzīvotājiem pašiem rast jaunas un radošas biznesa idejas un meklēt sadarbības iespējas, veidojot labvēlīgāku vidi.

  iespējas tiek liktas termiskie signāli binārām opcijām

  To, ka nepieciešamas pārmaiņas arī uz vietas, uzsvēra Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniece Sandra Ežmale. Konferences referenti norādīja uz Latgales reģiona sasniegumiem digitalizācijas jomā, uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, vides aizsardzībā un dabas vērtību saglabāšanā, kas kalpo par labu pamatu tālākajai attīstībai.

  Vienlaikus viņi arī akcentēja turpmāk īstenojamās iniciatīvas bioekonomikas procesa sekmēšanā, tūrisma biznesa piedāvājuma dažādošanā, augstskolu potenciāla efektīvākā izmantošanā, kā arī starpdisciplinārās saites super tendenču tirdzniecības sistēma starp ieinteresētajām pusēm.

  iespējas tiek liktas pārdošanas opcija ietver bāzes aktīva iegādi

  Konferencē kā viens no Latgales problēmu iespējamiem risinājumiem tika  minēta jaunu darbavietu izveide informāciju tehnoloģiju jomā, tādējādi radot interesi jauniešiem palikt strādāt reģionā un arī mazinot transporta izdevumu problēmu. Lielas cerības tiek liktas arī uz reģionālajiem attīstības centriem.

  iespējas tiek liktas ieņēmumi internetā čekā

  Debatēs piedalījās arī Latgales pārstāvji — Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičš, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos, Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs, Rēzeknes novada domes deputāts, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas priekšsēdētājs Staņislavs Šķesters, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionāla vides pārvaldes direktore Ērika Ruskule, Rēzeknes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētāja Ērika Teirumnieka, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.

  Viņi bija vienisprātis, ka galvenās problēmas, kas traucē Latgales ātrāku un efektīvāku izaugsmi — skolu tīkla sakārtošana atbilstoši reģiona vajadzībām, labvēlīgas investīciju vides radīšana, bezdarba mazināšana ir jārisina visas valsts mērogā.

  iespējas tiek liktas veikt tirdzniecību ko

  Pērn Informācija sagatavota sadarbībā ar biedrību "Latvijas Formula " Atpakaļ.