Publikācijas

Iespējas ar prēmijām

Saturs

    bez indikatoru sistēmas binārām opcijām

    Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku atlīdzība VID ierēdņu un darbinieku mēnešalgu nosaka atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai un ierēdnim vai darbiniekam noteiktajai kategorijai.

    Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta Amatu saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta Ierēdņa vai darbinieka kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus — amata darba pienākumu izpildi, kuru nosaka atbilstoši ierēdņa vai darbinieka darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam, un ierēdņa vai darbinieka profesionālajai pieredzei, kas ir būtiska iestādes funkciju veikšanai.

    kā nopelnīt naudu caur termināli

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas tiek noteiktas saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta Apmaksātās brīvās dienas Apmaksātas brīvas dienas piešķir atsevišķiem dzīves gadījumiem, iespējas ar prēmijām noteikti VID iekšējos normatīvajos aktos: vienu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.