Absolventi

Kāpēc iespējas, Galvenā izvēlne

Studiju iespējas

Darba un izaugsmes iespējas Kā kļūt par Valsts kontroles darbinieku? Informācija par Valsts kontroles izsludinātajām vakancēm tiek publicēta Valsts kontroles tīmekļa vietnē sadaļā — Aicinām darbā un sociālajos tīklos, kā arī darba meklētāju portālos.

manuāla tirdzniecība vai robots

Pieteikties Valsts kontroles izsludinātajām vakancēm varat, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi   personals lrvk. Izvērtējot katru pieteikumu, atbilstoši kāpēc iespējas amata kvalifikācijas prasībām tiek ņemta vērā profesionalitāte izglītība un iepriekšējā darba pieredzekomunikācijas prasmes, pretendenta motivācija un izaugsmes iespējas. Atlasot pretendentus, Valsts kontrole ievēro darba tiesību normas, vienlīdzīguma un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tiesību principu, kā arī konfidencialitāti attiecībā uz pretendentu sniegto informāciju un konkursa gaitu.

kā dators pelna naudu

Kāpēc Valsts kontrole? Jēgpilns darbs.

bonuss, reģistrējoties binārām opcijām

Tā ir iespēja iedziļināties dažādās valsts pārvaldes jomās un sniegt būtiskus ieteikumus to darbības uzlabošanai, kā arī, iesaistoties revīzijās, veicināt atbildīgu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, atklātu lēmumu pieņemšanu un valsts pārvaldes darba kvalitāti kopumā. Mūsdienīga darba vide. Valsts kontrole atrodas vienā no Rīgas modernākajiem biznesa centriem — Skanstes City, nodrošinot darbiniekiem mūsdienīgu darba vidi un labiekārtotas darba vietas.

Profesionālā izaugsme. Valsts kontrolē karjeru var veidot gan tikko augstskolu beiguši speciālisti, gan pieredzes bagāti profesionāļi.

Ko studēt? Studiju iespējas

Valsts kontrole piedāvā iespēju pievienoties gan revīzijas, gan atbalsta personāla komandām. Ikkatra revidenta personiskais ieguldījums paver iespēju izaugsmei publiskā sektora revīziju jomā. Karjeras iespējas: Apmācības. Valsts kontrolei ir svarīga nepārtraukta darbinieku personīgā un profesionālā izaugsme, tāpēc apmācības ir kā ilgtermiņa ieguldījums darbinieku profesionālajā attīstībā, fokusējoties uz kāpēc iespējas darbinieka spēcīgo pušu attīstīšanu darba izpildei augstā līmenī un karjeras virzībai.

  • Kā vislabāk nopelnīt naudu mājās
  • Atvērtībā, vienkāršībā un atbildībā balstīta kultūra Mēs veidojam kultūru, kas ir balstīta uz uzticību, cieņu un mūsu vērtībām - atvērtību, vienkāršību un atbildību.
  • Karjeras iespējas - Latvenergo

Tā ir ļoti laba sajūta, ka vari norādīt uz lietām, kuras esi ieraudzījis, jo esi apskatījis kādu jautājumu kompleksi un no neierasta skatpunkta, tu vari būt pārmaiņu autors, un tas ir liels gandarījums. Mani šis jautājums neatstāj vienaldzīgu.

Tāpēc esmu te, lai sekotu, kas notiek valstī, un revidētu tās procesus. Mans gandarījums par paveikto ir — gatavs mūsu revīzijas ziņojums un tajā sniegtie  ieteikumi, ar kuriem ir iespēja uzlabot dažādus  procesus valstī.

Laipni lūdzam vietā, kur Jūsu idejas var radīt kaut ko lielu. Laipni lūdzam uzņēmumā Bosch.

Es, piemēram, sāku kā valsts revidenta — jurista palīgs, bet, pārbaudes laikam beidzoties, mani jau paaugstināja no palīga par valsts revidentu — kāpēc iespējas. Te ir saprotami gan iespējamie kvalifikācijas līmeņi, gan izaugsmes iespējas, kas man, cilvēkam, kas tendēts uz izaugsmi, ir ļoti svarīgi.

binārās opcijas 15

Mūs ciena un uzticas, aicina par konsultantiem. Esmu daļa no misijas, kādu ir uzņēmusies veikt Valsts kontrole.

  • Ieguldot binārās opcijās
  • Meklēt Kā izvēlēties studiju virzienu?
  • Nāc strādāt pie mums - Swedbank

Mums ir, ar ko lepoties! Visi Valsts kontroles amati ir izsvērti, novērtēti un klasificēti amatu saimēs grupās. Katra amata vērtību veido amata kvalifikācijas prasībās, amata aprakstos un darba izpildes vērtēšanas kritērijos izvirzītās prasības, kas raksturo darba sarežģītību un atbildības līmeni.

Valsts kontroles amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji pieejami šeit.

Nāc strādāt pie mums

Amatpersonu un darbinieku atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Katram amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei Valsts kontrolē ir noteikts atbilstošs mēnešalgas diapazons. Valsts kontrole amatpersonai un darbiniekam atlīdzību nosaka atbilstoši amata līmenim un kvalifikācijas pakāpei, ņemot vērā amata vērtību un darbinieka darba izpildes novērtējumu.

nopelnīt naudu, sēžot vietnē

Darbinieka darba izpildes novērtējums atbilstoši vērtēšanas kritērijiem veido pamatu darbinieka atbilstības līmeņa noteikšanai amatam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un amata aprakstā noteiktajām prasībām. Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Valsts kontrolē pieejama šeit.