Karstas tēmas

Piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā. Ārējais pieprasījums – kas tas ir un ko dara

Latvijas Bankas ekonomiste Foto: Shutterstock Ik pa brīdim izskan ziņas, ka  eksports audzis ārējā pieprasījuma dēļ [1] vai iekšzemes kopprodukta IKP izaugsmi stiprinājis ārējais pieprasījums [2]. Kas īsti ir ārējais pieprasījums?

Elektroenerģijas tirgus organizācija Elektroenerģijas tirgus organizācija Saistībā ar elektroenerģijas piegādi jāizšķir divi būtiski procesi — elektroenerģijas fizisko plūsmu nodrošināšana nodrošina elektroenerģijas tīkli piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā elektroenerģijas tirdzniecība vairumtirgus un mazumtirgus komerciālo darījuma formā. Lai nodrošinātu pastāvīgu elektroenerģijas piegādi elektroenerģijas lietotājiem, ir būtiski nodrošināt šo procesu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.

Vairāk par elektroenerģijas piegādi skatīt sadaļā Pārvades tīkls.

Kopsavilkums Price Action tirdzniecības stratēģija Price Action tirdzniecības stratēģija ir balstīta uz noteiktu cenu uzvedības shēmu noteikšanu, kuras vēlāk tiek izmantotas tirdzniecībā. Cenu rīcības stratēģijas un tehnoloģiju analīzes galvenais noteikums ir šāds: "cena ņem vērā visu".

Integrēta elektroenerģijas tirgus pamatdarbības princips ir elektroenerģijas plūšana no lētākas cenu zonas apgabala uz apgabaliem ar augstāku cenu, ievērojot starpvalstu un to zonu savienojumu ierobežojumus. Elektroenerģijas cenu atšķirības dažādos tirdzniecības apgabalos skaidrojamas ar atšķirībām elektroenerģijas pieprasījumā un piedāvājumā.

Latvijas elektroenerģijas tirgus vairumtirgus līmenī ir tieši integrēts ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, taču mazumtirgus tiek organizēts nacionālā līmenī.

Ārējais pieprasījums – kas tas ir un ko dara

Latvijā elektroenerģijas tirgus darbības tiesiskais pamats ir Elektroenerģijas tirgus likums, kā ietvaros noteikts, ka pārvades sistēmas operatoram ar savu funkciju izpildi jāveicina iekšējā elektroenerģijas tirgus darbība un pārrobežu tirdzniecība, tai skaitā atbalstot arī elektroenerģijas biržu attīstību. Latvija ir Eiropas Savienības vienota iekšējā elektroenerģijas tirgus sastāvdaļa, kas darbojas saskaņā ar ES politikas un likumu aktu normu principiem.

Latvijas elektroenerģijas tirgus integrācija ES tirgū sākās Atbilstoši ES pieņemtajiem vienotā integrēta elektroenerģijas tirgus darbības principiem elektroenerģijas tirgus darbībā pastāv vairāki savstarpēji saistīti posmi, kas ir pakārtoti laika momentam, sākot no ilgtermiņa nākotnes tirgus un beidzot ar reālā laika balansēšanas tirgus un energosistēmas darbību.

Šī tirgus modeļa centrā ir nākošās dienas un tekošās dienas elektroenerģijas tirgu darbība Elektroenerģijas tirgus dalībnieki elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji, agregatori un galalietotāji elektroenerģijas tirgū darbojas saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu un to veiktie tirdzniecības darījumi aptver elektroenerģijas piegādi no elektroenerģijas ražotāja līdz lietotājam.

Kājenes izvēlne LV

Sākotnēji šie darījumi norit elektroenerģijas vairumtirgū, un tikai pēc tam elektroenerģijas mazumtirgū. Mazumtirgus Mazumtirgū tirgus dalībnieku veiktie darījumi aptver elektroenerģijas tirdzniecību starp elektroenerģijas lietotāju un tirgotāju saskaņā ar to noslēgtu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā tā ir novatoriska investīciju platforma

Mazumtirgū veiktie darījumi nodrošina elektroenerģiju gan juridiskām personām, gan mājsaimniecībām. Elektroenerģijas lietotājs, slēdzot līgumu, elektroenerģiju pērk no tā tirgotāja, kura piedāvātā cena un sniegtie pakalpojumi tam šķiet visizdevīgākie. Vairumtirgus un elektroenerģijas biržas darbība Vairumtirgū tiek veikti darījumi starp elektroenerģijas tirgotājiem un ražotājiem. Visi tirdzniecības darījumi notiek galvenokārt elektroenerģijas biržā vai arī retākos gadījumos fiksētu piegāžu veidā.

Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana

Ar fiksētajām piegādēm saprotama iespēja iegādāties elektroenerģiju par fiksētu cenu noteiktā laika periodā no attiecīgā elektroenerģijas tirgotāja vai ražotāja. Fiksēto piegāžu veidā veikto darījumu īpatsvars ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar elektroenerģijas biržā veiktajiem darījumiem.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā bināro opciju tirdzniecības apgrozījums

Viena piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā apgabala ietvaros darījumus, kas saistīti ar fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu, tirgus dalībnieki var veikt gan elektroenerģijas biržā, gan arī savstarpēji vienojoties. Elektroenerģijas biržā darījumus veic elektroenerģijas tirgotāji un ražotāji.

Atpakaļceļš

Darījumus, kas pārsniedz tirdzniecības apgabala ietvarus un ietver fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu pār tirdzniecības apgabalu robežām, tirgus dalībnieki var veikt tikai elektroenerģijas biržā. Elektroenerģijas birža Latvijā sāka darboties Birža nodrošina elektroenerģijas tirgu integrāciju ar citiem Eiropas Savienības dalībvalstu elektroenerģijas tirgiem, ar kuriem Latvijas elektroenerģijas sistēmai ir starpvalstu kā nopelnīt naudu 30 minūtēs. Nord Pool veic elektroenerģijas biržas darbību, kuras ietvaros strādā tekošās dienas un nākamās dienas elektroenerģijas tirgi.

Tās mājaslapā publicēta aktuālā tirgus informācija. Nākamās dienas elektroenerģijas tirgus dalībnieki iesniedz savus cenu piedāvājumus darījumiem, kuri notiks nākošajā dienā.

How do dogs \

Savukārt tekošās dienas tirgus dalībnieki var iesniegt savus pieprasījumus un piedāvājumus elektroenerģijas biržā darījumiem, kuri notiek tekošajā dienā, vēlākais stundu pirms operatīvās stundas. Nākamās dienas elektroenerģijas cena tiek noteikta iepriekšējā dienā, apvienojot visus pieprasījumu un piedāvājumus vienkopus un nosakot vienotu cenu katrai stundai un katrai tirdzniecības zonai. Tekošās dienas elektroenerģijas cenu nosaka nepārtrauktā tirdzniecībā, kurā tiek savienoti konkrēti piedāvājumi un pieprasījumi, un cenu nosaka pēc principa, ka pirmais pieprasījums saņem labāko cenu no pārdevēju piedāvājumiem.

Abu tirgu darbība nodrošina Latvijas elektroenerģijas tirgus augstu likviditāti, kā arī efektīvāku caurlaides spēju izmantošanu un nodrošina tirgus dalībniekus ar uzticamu un caurspīdīgu elektroenerģijas cenu. Elektroenerģijas tirdzniecības risku ierobežošanas instrumenti Finanšu tirgus Ņemot vērā elektroenerģijas cenas svārstīgumu, elektroenerģijas tirgus dalībnieki var ierobežot cenu svārstību risku, izmantojot finanšu instrumentus.

Līdzīgi raksti

Balansēšanas tirgus Visi veiktie tirdzniecības darījumi gan vairumtirgū, gan mazumtirgū ne tikai ir saistīti ar tirgus dalībnieku komerciālajām interesēm, bet arī pilda nozīmīgu lomu sistēmas līdzsvara nodrošināšanā.

Tirdzniecības darījumu plāni ik dienu tiek nosūtīti pārvades sistēmas operatoram, kas pārliecinās par to atbilstību tehniskajām iespējām.

piedāvājuma un pieprasījuma zonas tirdzniecībā bināro iespēju tirdzniecības stratēģiju stunda

Papildus tam pārvades sistēmas operators ir atbildīgs, lai neatkarīgi no tirdzniecības plānu izpildes precizitātes, energosistēma būtu līdzsvarā. Līdzsvara novirzes novēršanai, pārvades sistēmas operators iegādājas regulēšanas pakalpojumus balansēšanas tirgū. Vairāk par sistēmas regulēšanas un Baltijas vienoto balansēšanas tirgu lasīt sadaļā Sistēmas regulēšana.