Attaisnotos izdevumus apliecinošu dokumentu sagatavošana

Ieņēmumi internetā čekā

ieņēmumi internetā čekā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 čeks — Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām sagatavots un preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu apliecinošs kases čeks, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kvīts, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta biļete vai cits dokuments, kas nav avansa maksājuma apstiprinājums un ko persona, kura vēlas piedalīties čeku loterijā, reģistrē čeku loterijas tīmekļvietnē cekuloterija.

Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir, ieviešot čeku loteriju, veicināt godīgu konkurenci un nodokļu saistību labprātīgu izpildi, mazināt krāpšanu nodokļu iekasēšanas jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī mudināt patērētājus pieprasīt čekus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

nopelnīt atsauksmes tiešsaistē

Ierobežojumi dalībai čeku loterijā, spēlētāja pienākumi un tiesības 1 Ieņēmumi internetā čekā loterijā nevar piedalīties: 1 Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas un darbinieki; 2 čeku loterijas pakalpojuma sniedzēja darbinieki. Personas datu apstrāde 1 Spēlētāja personas datus apstrādā ieņēmumi internetā čekā loterijas norises nolūkā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu apstrādi.

lai internets darbotos, jums manuāli jāreģistrē ip

Čeku loterijas organizēšanas un čeku reģistrācijas kārtība 1 Čeku loterijai reģistrē čekus par Latvijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Čeka reģistrācija mēneša izlozei sākas katra mēneša pirmajā datumā pulksten Reģistrējot čeku, spēlētājs veic atzīmi par piekrišanu piedalīties izlozē, kurā ir iespēja laimēt papildu balvas.

Meklēt Attaisnotos izdevumus apliecinošu dokumentu sagatavošana Lai atgūtu daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa IINkas maksāts par Jūsu vai Jūsu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, deklarācijai jāpievieno atbilstoši maksājuma dokumenti vai to kopijas, kuros redzams personas kods, vārds, uzvārds, samaksāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izdevēja reģistrācijas numurs. Attaisnotos izdevumus var pamatot ar šādiem maksājuma dokumentiem: kases čeku; kases čeku un kases čekam papildus noformētu kvīti, ja kases čekā nav norādīts fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods; numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti; kases ieņēmumu orderi; maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu. Ja gada ienākumu deklarācijā nepieciešams pievienot maksājumu apliecinošo dokumentu par bērnu interešu izglītību, dokumentā obligāti ir jābūt norādītam fiziskās personas vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim — attaisnoto izdevumu veidam pulciņa nosaukumam. Gada ienākumu deklarācija kopā ar attaisnojuma dokumentiem ir jāiesniedz tam vecākam, kurš ir IIN maksātājs.

Ja spēlētājs neaizpilda visus reģistrācijas veidlapas laukus un neapliecina, ka ir iepazinies ar šā likuma nosacījumiem un tiem piekrīt, tad reģistrēties čeku loterijai nav iespējams.

Laimētāja noteikšanas un paziņošanas kārtība 1 Laimētājus nosaka, izmantojot gadījuma skaitļu ģeneratoru.

tirdzniecības ziņas 2020. gadā

Naudas balvas un papildu balvas saņemšanas kārtība 1 Spēlētājs, kura reģistrētais čeks atzīts par laimējušo čeku, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas piesakās naudas balvas vai papildu balvas saņemšanai vienā no šādiem veidiem: 1 ierodoties Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā un uzrādot laimējušā čeka oriģinālu; 2 izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu un iesniedzot tajā laimējušo čeku skenētā veidā.

Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka pieteikšanās čeku loterijas papildu balvu piešķiršanai 1 Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks ir tiesīgs laimesta saņēmējam piešķirt papildu balvu, pamatojoties uz līgumu, ko noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu. Lai nodrošinātu čeku loterijas pakalpojuma sniegšanu no šā likuma spēkā stāšanās dienas, Valsts ieņēmumu dienests izsludina attiecīgu publisko iepirkumu nākamajā dienā pēc šā likuma izsludināšanas.

Kā dubultot savu pārdošanas apjomu nākamajās 30 dienās ar sistemātisku pieeju!

Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam ir tiesības nodrošināt papildu balvas čeku loterijas Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā līdz Gada izlozē par Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidents R. Vējonis Rīgā Stājas spēkā:

lielisks oscilators, kā izmantot binārajās opcijās