Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju

Kāda ir opcijas laika vērtība. Nosacījumformatēšanas lietošana, lai iezīmētu informāciju

Datu tipi pamatnes programmās

Apkopot tuvumā esošo Šis rīks atrod un apkopo elementus, kas atrodas noteiktā attālumā no pirmā ievades slāņa elementiem. Attālumu var izmērīt kā lineāro attālumu vai izmantojot atlasīto ceļošanas veidu. Ceļošanas veida opcijas ir braukšanas attālums, braukšanas laiks, braukšanas attālums ar kravas automašīnu, braukšanas laiks ar kravas automašīnu, iešanas attālums un iešanas laiks. Statistika tiek aprēķināta par tuvējiem elementiem.

Piemēram: Aprēķināt kopējo iedzīvotāju skaitu piecu minūšu braukšanas laikā no piedāvātā jaunā veikala izvietojuma.

Skatiet arī

Aprēķināt automaģistrāļu pieejas rampu, skaitu vienas jūdzes braukšanas distancē, no piedāvātā jaunā veikala izvietojuma, lai to izmantotu kā veikala pieejamības mēru.

Ja atzīmēts Lietot pašreizējo kartes pārklājumu, tiks analizēti tikai tie analīzes slāņa un apkopojamā slāņa elementi, kas ir redzami pašreizējā kartes pārklājumā. Ja nav atzīmēts, tiks analizēti visi elementi ievades slānī un apkopošanas slānī, arī pašreizējā kartes pārklājuma ārpusē. Izvēlieties slāni, no kura tiks mērīti attālumi līdz apkopojamā slāņa elementiem Punkts, līnija vai apgabala slānis, kas tiks izmantots kā sākuma vietas tuvējo elementu apkopošanai.

Papildus slāņa izvēlei no kartes nolaižamā saraksta apakšā varat atlasīt Izvēlēties Living Atlas analīzes slāni vai Izvēlēties analīzes slāni.

Privāto Uzņēmumu Akciju Opciju

Tādējādi tiek atvērta galerija, kurā apskatāmi dažādi analīzes slāņi. Rīks atbalsta līdz  elementiem katrā slānī. Izvēlieties slāni, ko apkopot Tiks apkopoti šī slāņa elementi, kas atrodas norādītajā attālumā līdz iepriekš norādītā slāņa elementiem.

Šūnu formatēšana, izmantojot divu krāsu skalu Krāsu skalas ir vizuāli palīglīdzekļi, kas ļauj izprast datu sadali un variāciju.

Apkopot tuvākos elementus, izmantojot Varat definēt, kāda veida attāluma mērīšanu izmantot — lineāro attālumu vai atlasīto ceļošanas veidu. Ceļošanas veidi ir iespējoti tikai tad, ja pirmais ievades slānis slānis, no kura tiek mērīti attālumi satur punktus.

kāda ir opcijas laika vērtība

Pieejamos ceļošanas veidus nosaka jūsu organizācijas administrators. Izmantojot kādu no ceļošanas veidiem, mērījumi tiek veikti pa ceļu vai taku, respektējot attiecīgos noteikumus, piemēram, vienvirziena ielas, neatļautus pagriezienus u. Braukšanas laika aprēķinā tiek ņemts vērā jūsu izvēlētais braukšanas ātrums, vai nu pamatojoties uz konkrēto satiksmi vai parasto satiksmi. Konkrētie ātruma dati tiek apkopoti no pašreizējiem sensoru rādījumiem un tipiskie ātruma dati tiek aprēķināti no vēsturiskajiem vidējiem datiem.

Jūs varat ievadīt vairākas distances. Tiks apkopoti elementi, kas atrodas jūsu ievadītajās distancēs vai ir vienādi ar tām. Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atgriezt robežojošos apgabalus, tiek atgriezts norādītā attāluma mērījuma definēto apgabalu rezultātu slānis.

Kāda ir atšķirība starp patieso vērtību un laika vērtību?

Rezultāta slānis ietvers visu pieprasīto apkopojuma informāciju. Piemēram, ja, apkopojot tuvējos punktus, tiek izmantots Līnijas attālums 5 jūdzes, rezultāts saturēs apgabalus, kas ir 5 jūdžu rādiusā ap ievades elementiem, un visu apkopoto informāciju, piemēram, punktu skaitu un pievienoto statistiku. Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, rezultāta slānis atgriež tos pašus pirmā ievades slāņa elementus ar visu pieprasīto apkopojuma informāciju. Pievienot statistiku no apkopojamā slāņa Pēc izvēles jūs varat aprēķināt statistiku par visiem tuvējo punktu skaitliskajiem atribūtiem.

  1. Priekšlikums paredz iespēju atbalstīt vismaz piecu uzņēmumu akciju emisiju un vismaz piecu uzņēmumu obligāciju emisiju un tai sekojošu kotāciju biržā.
  2. , privāto uzņēmumu akciju opciju patiesā vērtība
  3. Laiks bez datuma, programmas lietotāja laika joslā.
  4. Nosacījumformatēšanas lietošana, lai iezīmētu informāciju - Excel
  5. Uzticamas kriptogrāfijas apmaiņas

Kāda ir opcijas laika vērtība tiks atzīmēta rūtiņa Punktu skaits, tiks aprēķināts tuvumā esošo punktu kopējais skaits. Turklāt, jūs varat kalkulēt statistiku par tuvējo punktu skaitliskiem atribūtiem. Summa — norādītā lauka kopējā vērtība Vidējais — norādītā lauka vidus vai vidējais skaitlis Minimums — mazākā vērtība norādītajā laukā Maksimums — lielākā vērtība norādītajā laukā Standarta Novirze — standarta novirze no vērtībām norādītajā laukā Pievienot statistiku no apkopojamā slāņa Jūs varat pēc izvēles kalkulēt statistiku par visiem tuvējo līniju skaitliskajiem atribūtiem.

kāda ir opcijas laika vērtība

Kopējais garums ja rūtiņa ir atzīmēta, tiks kalkulēts tuvējo līniju kopējais garums. Papildus jūs varat aprēķināt, tuvumā esošu līniju skaitlisko lauku statistiku.

Nosacījumformatēšanas lietošana, lai iezīmētu informāciju

Papildus jūs varat aprēķināt, tuvumā esošu elementu skaitlisko lauku statistiku. Summa — norādītā lauka kopējā vērtība Vidējais — norādītā lauka vidus vai vidējais skaitlis Minimums — mazākā vērtība norādītajā laukā Maksimums — lielākā vērtība norādītajā laukā Standarta Novirze — standarta novirze no vērtībām norādītajā laukā Pievienot statistiku no apkopojamā slāņa Kad esat izvēlējies apkopojamo slāni, varat pēc izvēles aprēķināt statistiku par visiem tuvējo punktu, līniju vai apgabalu skaitliskajiem atribūtiem.

Summa — norādītā lauka kopējā vērtība Vidējais — norādītā lauka vidus vai vidējais skaitlis Minimums — mazākā vērtība norādītajā laukā Maksimums — lielākā vērtība norādītajā laukā Standarta Novirze — standarta novirze no vērtībām norādītajā laukā Atkarībā no apkopojamo elementu veida varat aprēķināt kopējo tuvumā esošo punktu skaitu, kopējo tuvumā esošo līniju garumu vai kopējo tuvumā esošo elementu apgabalu.

Izvēlieties lauku, pēc kura grupēt Šis ir tuvējo elementu atribūts, ko var lietot, lai aprēķinātu statistiku atsevišķi katrai unikālajai atribūta vērtībai.

Piemēram, kāda ir opcijas laika vērtība, ka jūsu pirmais ievades slānis slānis, no kura tiek mērīti attālumi satur neapbūvētus zemes gabalus pārdošanai un jūsu tuvējie elementi ir ēkas.

kāda ir opcijas laika vērtība

Lai raksturotu ēku veidu pie katra vakantā zemes gabala, varat aprēķināt kopējo platību katram unikālajam ēku veidam divu kilometru attālumā no brīvajiem zemes gabaliem, izmantojot Lietošanas veids kā grupu pēc atribūta.

Katras grupas statistika, kā arī netālu esošo elementu skaits tiks parādīti rezultātu slāņa uznirstošajā logā.

Punktu apkopošana

Pievienot mazākumu, vairākumu Šī izvēles rūtiņa tiek iespējota, kad izvēlaties lauku, pēc kura grupēt. Ja vēlaties noskaidrot, kuras atribūtu vērtības katrā grupā ir mazākums vismazāk dominējošas vai vairākums visvairāk dominējošas jūsu norādītajā attālumā vai laikā, atlasiet Pievienot mazākumu, vairākumu. Ja izvēlēsieties Pievienot mazākumu, vairākumu, rezultātu slānim tiks pievienoti divi jauni lauki.

Konference \

Ja izvēlēsieties arī Pievienot procentus, rezultātu slānim tiks pievienoti divi papildu lauki, kuros būs ietverts katrā grupā esošais mazākuma un vairākuma atribūtu vērtību skaits procentos. Ja apkopojat tuvumā esošus punktus, mazākuma un vairākuma vērtības tiek aprēķinātas, ņemot vērā punktu skaitu jūsu norādītajā attālumā vai laikā. Ja apkopojat tuvumā esošas līnijas, mazākuma un vairākuma vērtības tiek aprēķinātas, ņemot vērā līniju garumu jūsu norādītajā attālumā vai laikā.

Ja apkopojat tuvumā esošus apgabalus, mazākuma un vairākuma vērtības kā izmantot tiešsaistes grafiku tirdzniecībā aprēķinātas, ņemot vērā apgabalus jūsu norādītajā attālumā vai laikā.

Apkopot tuvumā esošo

Pievienot procentus Šī izvēles rūtiņa tiek iespējota, kad izvēlaties lauku, pēc kura grupēt. Izvēlieties Pievienot procentus, ja vēlaties atrast katra atribūta vērtības skaitu procentos katrā grupā. Rezultātu tabulai tiek pievienots jauns lauks, kurā ir ietverts katra atribūta vērtības skaits procentos katrā grupā.

Kāda ir atšķirība starp patieso vērtību un laika vērtību? Atbilde 1: Paņemiet aktīva pašreizējo cenu un atņemiet sākotnējo cenu. Jūs zināt, ka iespējas līguma galīgā izmaksa ir Maks.

Ja ir atzīmēta arī opcija Pievienot mazākumu, vairākumu, rezultātu slānim tiks pievienoti divi papildu lauki, kuros būs ietverts katrā grupā esošais mazākuma un vairākuma atribūtu vērtību skaits procentos. Rezultātu slāņa nosaukums Tas ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots lapā Mans saturs un pievienots kartei.

Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, jums tiks lūgts norādīt citu nosaukumu. Lietojot iespēju Saglabāt rezultātu nolaižamajā sarakstlodziņā, jūs varat norādīt mapes nosaukumu sadaļā Mans saturs, kur tiks saglabāts rezultāts.