Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Reālos ienākumus vai internetā

Infografikas:

Ienākumus martā steidz deklarēt arī iedzīvotāji, kuriem likums to nosaka, ja taksācijas gadā četrkārtīgi pārsniegts gada neapliekamais minimums. Nodokļu maksātāji arvien biežāk izmanto arī iespēju atgūt daļu samaksātā nodokļa par saviem un ģimenes locekļu tēriņiem izglītības un medicīnas izdevumiem, kurus var deklarēt līdz gada beigām.

Augulis: sociālekonomiski pamatots iedzīvotāju minimālā ienākuma līmenis valstī ir eiro Labklājības ministrija LM piedāvā noteikt jaunu, vienotu un sociāli ekonomiski pamatotu iedzīvotāju minimālā ienākuma līmeni, kas būtu eiro.

Iepriekšējā rakstā aplūkojām apliekamā ienākuma samazināšanas nosacījumus un deklarācijas iesniegšanai nepieciešamo informāciju. Deklarācijas un pielikumu aizpildīšana Gada ienākumu deklarācijas un pielikumu veidlapas atrodamas Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.

Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju? Publicēts: Ja veicat saimniecisko darbību vai esat individuālais komersants, vai individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, kurš maksā  iedzīvotāju ienākuma nodokli IINtad Jums gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Ja neveicat saimniecisko darbību, bet esat  IIN maksātājspiemēram, darba ņēmējs, Jūs varat gada ienākumu deklarāciju iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem izglītību, medicīnu u.

Gada ienākumu deklarācijas sastādīšanu sāk ar pielikumu aizpildīšanu. Latvijā gūtos ienākumus, izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības, uzrāda deklarācijas pielikumā D1. Informācija par gūtajiem ienākumiem atrodama darba devēja izsniegtajā paziņojumā par algas nodokli 1. Tas attiecas uz visām nodokļa maksātāja darbavietām.

SMA stratēģijas binārām opcijām nopelnīt naudu, ātri izņemot naudu

Pielikuma D1 2. Paziņojuma par algas nodokli 1.

Pašnodarbinātais maksā VSAOI reizi ceturksnī, IIN – deklarējot gada ienākumus

Jāņem vērā, ka paziņojumā par algas nodokli Piemēram, darba devēja piešķirtais bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz latus, uzturnauda un citi. Vēl pielikumā D1 uzrāda darījumus ārpus darba tiesiskajām attiecībām, kas jāmin deklarācijā.

bonuss, reģistrējoties binārām opcijām peļņa bez ieguldījumiem opcijās

Piemēram, pensija, slimības pabalsts, autoratlīdzība, ienākums no azartspēlēm vai izlozēm, kā arī nekustamā īpašuma pārdošana, kas attiecīgi jānorāda D1 pielikuma 2. Ja saņemta autoratlīdzība, autors, pamatojoties uz paziņojumu par aprēķināto, ieturēto un budžetā pārskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākuma gūšanas vietā kas saņemts no ienākuma izmaksātājapaziņojumā norādīto bruto ieņēmumu summu ieraksta D1 2.

Saņemiet samaksu $ 850,40, lai skatītos video reklāmas (BEZMAKSAS) Pelniet naudu tiešsaistē Bre...

Savukārt 7. Ja autoratlīdzības izmaksātājs piemērojis mazāku attaisnoto izdevumu normu, nekā bijuši reālie izdevumi, veidojas pārmaksa. Deklarācijā reālos ienākumus vai internetā gūti ienākumi jāuzrāda, ja tie pārsniedz četrkāršu gada neapliekamo minimumu, tātad opciju nosaukums Jāņem vērā, ka neapliekamie ienākumi summējas, tāpēc, ja katrs šāds ienākums Ls  nepārsniedz, bet pārsniedz kopā, tad deklarācija iesniedzama jau nevis brīvprātīgi, bet gan obligāti.

btc tirdzniecība evansy tiešsaistes ieņēmumu pārskati

Vienkāršota deklarēšana neapliekamiem ienākumiem Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamus ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz Ls Tātad, ja fiziska persona saņēmusi tikai algu, kā arī neapliekamos ienākumus, piemēram, no auto pārdošanas Lstātad pārsniedz Lstā var neaizpildīt D1 ailes, kurās jānorāda saņemtā darba alga, bet reālos ienākumus vai internetā tikai ailes šo neapliekamo ienākumu uzrādīšanai.

Vienkāršota deklarēšana attaisnotiem izdevumiem Arī attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumu uzrādīšanu nodokļu pārmaksas atgūšanai piemērojamas vienkāršotās deklarēšanas normas.

diagrammu vietnes binārām opcijām kā izmantot tirdzniecības signālus binārajās opcijās

Proti, nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, drīkst aizpildīt: pielikumu D4; deklarācijas D Ārvalstīs saņemti ienākumi Deklarācija jāiesniedz obligāti arī tiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši ienākumus ārvalstīs, jo šie Latvijas rezidentu ienākumi tiek aplikti ar nodokli Latvijā.

Tāpēc par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem jāmaksā Latvijā noteiktais iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ja vien ar šo valsti nav noslēgts starpvalstu līgums, kas nosaka citādu aplikšanas kārtību. Lai deklarētu ārvalstīs saņemtos ienākumus, jāaizpilda pielikums D2.

Infobizness

Tendences līnijas krustojums D1, D2 un D4 norādītos datus pārnes uz deklarāciju D, kur katrā rindā ir norādīts, kādi dati no kura pielikuma jāpārnes. Citi attaisnotie izdevumi, kam atsevišķi pielikumi nav jāaizpilda Attaisnotajos izdevumos atļauts iekļaut un apliekamo ienākumu samazināt par ziedojumiem un dāvinājumiem, kā arī iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem.

Atsevišķi pielikumi šo izdevumu deklarēšanai nav paredzēti, tos jānorāda deklarācijā D Tātad, ja šī summa pārsniedz D Tāpat jāatceras, ka attaisnotajos izdevumos var iekļaut tikai tās summas, kas nenosaka kādu pienākumu saņēmējam, kā arī summas, kuras nav nodotas konkrētas personas vajadzībām vai ar ziedotāju saistītai personai.

vislabākā stratēģija iespējām veidi, kā nopelnīt studentu naudu

Ja fiziskā persona iegādājusies ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību fondos, kas darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu vai reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un uzskatāmi par ieguldījumu fondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, šo apliecību iegādes izmaksas atļauts norādīt taksācijas gada attaisnotajos izdevumos.

Jāievēro vien nosacījums, ka šī apliecība personas īpašumā bijusi vismaz 60 mēnešus un tā bijusi personas īpašumā arī brīdī, kad stājās spēkā likuma grozījumi, kas paredz šo apliecību izmaksu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos, t.

Tātad Var būt gan pārmaksa, gan situācija, ka nodoklis jāpiemaksā Kad apliekamie un neapliekamie ienākumi, kā reālos ienākumus vai internetā attaisnotie izdevumi deklarācijā D norādīti, jāaizpilda neapliekamā minimuma un atvieglojumu rindas, kā arī, ja nepieciešams, pielikums D5, kas jāaizpilda saimnieciskās darbības veicējiem kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātājiem, un pielikums D6, kas savukārt jādara, ja gūti ienākumi, kuriem piemēro atšķirīgas nodokļa likmes, vai gūti ienākumi tikai no saimnieciskās darbības.

Par saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz darbu izpildi, pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību. Ja noslēgtais līgums ar Igaunijas uzņēmumu paredz darbību veikšanu, kas ir attiecināmas uz saimniecisko darbību, no saimnieciskās darbības ienākuma saimnieciskās darbības veicējs maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI. Iedzīvotāju ienākuma nodokli IIN maksā, deklarējot ienākumus nākamajā gadā no 1. IIN no saimnieciskās darbības ienākuma maksā atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā.

D6 pielikumu neaizpilda fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji. Aizpildot attiecīgos pielikumus un piemērojot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, tiks iegūts rezultāts, kas parādīs, vai par taksācijas gadu veidojas pārmaksa vai arī nodoklis būs jāpiemaksā.

bitkoina aprēķins vai tas ir iespējams no demo konta uz reālu kontu

Ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc deklarācijas pārbaudes izrādīsies mazāka par avansā samaksāto, VID teritoriālā iestāde triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksās maksātājam radušos starpību. Savukārt, ja aprēķinātā summa būs lielāka par samaksāto, iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā būs jānomaksā ne vēlāk kā Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz Ls , to budžetā iespējams nomaksāt trīs daļās — līdz Ja maksātājs taksācijas gada laikā ir mainījis dzīvesvietu, deklarācija jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei iepriekšējā dzīvesvietā.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.