Suņu nodeva augs, žetons nākotnē lieks - Rīgā - goxoki.com

Žetonu bāze, Suņu šķirnes

Saturs

  apmaiņa, kur jūs varat nopelnīt naudu

  Skolas mērķis: mūsdienīgas mācību stundas kvalitāte Skolas vērtības: cieņa, sadarbība, atbildība Pamatizglītības programmu, programmas kods Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, programmas kods Vispārējās vidējās izglītības programma valodu virziensprogrammas kods Izglītojamie Uzsākt mācību procesa īstenošanu atbilstoši pilnveidotajiem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem 1.

  Kvalitatīvas un mūsdienīgas stundas nodrošināšanai: 2.

  ko viņi tagad nopelna internetā

  Mācību un audzināšanas darbā izglītojamiem veidot izpratni par vērtībām un žetonu bāze cieņa, sadarbība, atbildība. Administrācija un atbalsta personāls: Direktora vietnieces: Sarmīte Sīle un Iluta Biķerniece Direktora vietniece saimniecības darbā: Aiga Reinbaha Logopēde: Vita Stradiņa Sociālais pedagogs: Skolotāja palīgs: Aldona Gudrīte Mācību un audzināšanas jautājumi tiek risināti 2 metodiskajās komisijās.

  Skolā darbojas skolas pedagoģiskā padome, skolas padome un skolēnu pašpārvalde. Mācības notiek žetonu bāze kabinetu sistēmas Katrs kabinets nodrošināts ar datoru un projektoru, ir 4 interaktīvās tāfeles Skolā nodrošināts bezvadu interneta pieslēgums Ķīmijas un bioloģijas kabinetā uzstādīta interaktīvā tāfele, veikts kosmētiskais remonts Ir bibliotēka Datorklase ar interneta pieslēgumu Sporta zāle un manēža sporta zāle renovēta Ceturtdienās notiek skolēnu pašpārvaldes sanāksmes.

  nopelnīt kurjera darbu, ceļojot uz ārzemēm