Jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību

Saturs

  Kriminalizē nelegālu cigarešu tirdzniecību mazā apjomā Stājas spēkā Izmaiņu mērķis ir noteikt kriminālatbildību par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, kā arī savstarpēji saskaņot un precizēt tās Krimināllikuma tiesību normas, kas attiecas uz nelegālās tabakas izstrādājumu aprites ierobežošanu.

  jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību variants reālas atsauksmes

  Kriminalizētā atbildība pēc jaunā Krimināllikuma Tabakas izstrādājumu realizācija, ja jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību izdarīta mantkārīgā nolūkā, ir realizācija pret atlīdzību, piemēram, pārdošana, aizdošana vai parāda atdošana. Nelegāli izgatavotu ražotu vai tādu tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, vai tādu bezdūmu tabakas izstrādājumu, kuru laišana tirgū ir aizliegta, piedāvāšana turpmāk būs atzīstama par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizācijas mēģinājumu.

  jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību interneta ieņēmumi, izmantojot vietnes

  Krimināllikuma grozījumu   turpmāk — grozījumi anotācijā skaidrots, ka veiktās izmaiņas bija nepieciešamas, lai turpmāk likumā būtu efektīvi risinājumi tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanai.

  Jautājums par nelikumīgu tabakas izstrādājumu realizāciju tika aktualizēts Latvijas Televīzijas Kā norādīts grozījumu anotācijā, šāds nelegālo cigarešu bizness ir izplatīts ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās un novados, līdz ar to izmaiņu mērķis ir noteikt kriminālatbildību par tabakas izstrādājumu nelikumīgu realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, kā arī savstarpēji saskaņot un precizēt tās  Krimināllikuma KL tiesību normas, kas attiecas uz tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanu.

  Vienlaikus, ievērojot to, ka nelegāla alkoholisko dzērienu aprite ir līdzvērtīga nelegālajai tabakas izstrādājumu apritei, ar grozījumiem precizētas un papildinātas arī tās KL tiesību normas, kas attiecas uz nelegālās alkoholisko dzērienu aprites ierobežošanu.

  Tieši kontrabandas cigarešu tirdzniecības kriminalizāciju kā risinājumu ieilgušajai problēmai redz arī Valsts policija.

  No 10 tirdzniecības vietām nenomaksāto nodokļu apmērs gandrīz 4 miljoni eiro Grozījumu anotācijā norādīts: Latvijas Televīzijas Savukārt gadā tie apmēram ir 5,6 miljoni eiro. Neviens nemaksā ne akcīzes nodokli, ne pievienotās vērtības nodokli PVNne arī kādus citus nodokļus.

  jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību inter rao variants

  Pašlaik noteiktais akcīzes nodoklis par cigaretēm ir eiro. Pārrēķinot kopējo pārdoto bloku daudzumu cigaretēs, sanāk, ka nesamaksātais akcīzes nodoklis gadā ir apmēram 0,5 miljoni eiro, nesamaksātais PVN veido apmēram 1,7 miljonu kopumā 2,2 miljoni eiro.

  jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību cik daudz naudas jūs varat nopelnīt savā vietnē

  Kur bija problēma Kā liecina prakse, daudziem nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirgotājiem tika piemēroti administratīvie sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā dažiem administratīvais sods jau sasniedzis 15 —20 eiro.

  Vienlaikus grozījumu anotācijā teikts, ka neviens tirgotājs šos daudzkārtīgi piemērotos sodus nenomaksāja un arī piedzīt no viņiem tos nebija iespējams, jo pārkāpumu izdarījušajām personām nebija legālu ienākumu un īpašumu, uz kuriem vērst piedziņu.

  Līdz ar to nelikumīga tabakas izstrādājumu realizācija tagad ir kriminalizēta.

  Kriminalizēta nelikumīga tabakas izstrādājumu realizācija nelielā apmērā Līdz ar grozījumiem KL ir papildināts ar Atbilstoši Jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību tas ir mazāk smags noziegums.

  Anotācijā tiek norādīts, ka atbildība pēc jaunā KL  Savukārt tabakas izstrādājumu realizācija, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā, ir realizācija pret atlīdzību, piemēram, pārdošana, aizdošana vai parāda atdošana jaunais pants neaptver tādus realizācijas veidus kā uzdāvināšana, uzcienāšana vai nodošana bez atlīdzības. Tas nozīmē, ka arī KL  Proti, saskaņā ar KL Savukārt atbilstoši KL Proti, ja tiks konstatēta jebkādu tabakas izstrādājumu nelikumīga izgatavošana ražošanauzglabāšana, pārvietošana vai realizācija ievērojamā vai lielā apmērā, tad, tāpat kā līdz šim, personas būs saucamas pie kriminālatbildības attiecīgi pēc KL Speciālās normas attiecībā uz tabakas izstrādājumu apmēru Vienlaikus Proti, lai sasniegtu, piemēram, KL Citas izmaiņas Krimināllikumā KL ir paaugstināta atbildība arī par sanitāri higiēniskās vai epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epidēmiju vai citas smagas sekas.

  jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību iespēju tirdzniecības algoritmi

  Proti, turpmāk KL Savukārt KL Līdz šim par minēto pārkāpumu varēja sodīt ar brīvības atņemšanu tikai uz laiku līdz 1 gadam. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

  jaunākās ziņas par cigarešu tirdzniecību tirdzniecības signāli roboti