SAF Tehnika

Ziņu tirdzniecības tehnika

Grozīta ar MK Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasības, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju turpmāk - tirdzniecības numura zīmes izmantošanas kārtību.

Valmierā atklāts jauns lauksaimniecības tehnikas veikals “Agrok”

Svītrots ar MK Komersants ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu traktortehnikas virsbūves, kabīnes vai rāmji un traktortehnikas piekabju rāmji, uz kuriem traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotājs norādījis transportlīdzekļa identifikācijas numuru tirdzniecību nodarbojas ēkā vai norobežotā atklātā laukumā, kurā paredzēts izvietot tirdzniecībai domātu traktortehniku, tās piekabes vai numurētos agregātus turpmāk — tirdzniecības vieta.

Komersants vienlaikus var ierīkot vairākas tirdzniecības vietas.

Vienā tirdzniecības vietā tirdzniecība atļauta tikai vienam komersantam. Komersants, kam ir reģistrēta tirdzniecības vieta, var saņemt tirdzniecības numura apliecību 1. Tirdzniecības vietas reģistrācija 6.

tirdzniecība ar bināro iespēju stratēģiju signāliem

Komersants, kas vēlas nodarboties ar traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecību, nodrošina tirdzniecībā piedāvātās jaunās tehnikas servisa pakalpojumus, ierīko tirdzniecības vietu un reģistrē to Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā turpmāk — traktortehnikas iestāde.

Tirdzniecības vietā iekārto telpu klientu apkalpošanai un dokumentu uzglabāšanai, kā ziņu tirdzniecības tehnika nodrošina pēcpārdošanas tehniskā servisa apkalpošanu tajā skaitā filtru, tehnisko šķidrumu nomaiņu un savākšanu.

  1. Tehnikas veikalā Graudu ielā 58, Rīgā strādā zinoši konsultanti, tehnikas eksperti un servisa meistari ar vairāk kā 10 gadu pieredzi šīs tehnikas tirdzniecībā un apkalpošanā.
  2. VID pastiprināti uzraudzīs sadzīves tehnikas un būvizstrādājumu tirdzniecības jomas | SKATIES

Tirdzniecības vietas izvietojums nodrošina brīvu un drošu transport­līdzekļu un gājēju kustību, kā arī ērtu piekļūšanu tirdzniecībā esošai traktortehnikai, tās piekabēm un numurētiem agregātiem. Tirdzniecības vietu aprīko ar datoru, drukas iekārtu ziņu tirdzniecības tehnika interneta pieslēgumu, lai nodrošinātu rēķinu-uzziņu 2. Informatīvajā sistēmā ir informācija par visu komersantu reģistrētajām tirdzniecības vietām.

Jaunākās ziņas

Lai reģistrētu tirdzniecības vietu, komersants traktortehnikas iestādē iesniedz iesniegumu 3. Iesniegumā norāda: Ja paredzēts, ka tehniskā servisa pakalpojumus sniegs cita komercsabiedrība, iesniegumam pievieno vai uzrāda attiecīgu pakalpojuma līgumu.

Kopā ar iesniegumu komersants traktortehnikas iestādē iesniedz arī tirdzniecības vietas plānu un dokumentu, kas apliecina viņa īpašuma vai lietošanas tiesības uz attiecīgo tirdzniecības vietu iesniedz kopiju, uzrādot oriģinālu. Traktortehnikas iestāde: Pēc tirdzniecības vietas reģistrācijas traktortehnikas iestāde nodrošina komersantam pieeju informatīvajai sistēmai.

Saistītie raksti:

Informatīvās sistēmas pieslēgšanas un lietošanas kārtību nosaka traktortehnikas iestādē un komersanta noslēgtajā līgumā. Pirms informatīvās sistēmas pieslēgšanas komersants iesniedz traktortehnikas iestādē paziņojumu 5.

Paziņojumā norāda šo personu vārdu, uzvārdu un personas kodu, paraksta paraugu un datumu, ar kuru šīs tiesības piešķirtas, kā arī rēķinu-uzziņu apliecināšanai paredzētā zīmoga kontrolnospiedumu. Pēc paziņojuma iesniegšanas un šo noteikumu Šo noteikumu Ja notikušas izmaiņas šo noteikumu Ja kādai personai atņemtas tiesības veikt šo noteikumu Komersants nodrošina, lai informatīvajai sistēmai, dokumentiem par tirdzniecībā esošajiem transportlīdzekļiem un numurētiem agregātiem, kā arī šo noteikumu Ja mainījušās tirdzniecības vietas reģistrācijas iesniegumā norādītās ziņas, komersants 30 dienu laikā pēc šo izmaiņu rašanās iesniedz traktortehnikas iestādē iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu.

Ja pašvaldība ir mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc adreses maiņas komersants iesniedz traktortehnikas iestādē iesniegumu par citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai. Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida traktortehnikas vai tās piekabju, vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā norādīts tirdzniecības vietas reģistrācijas iesniegumā, tas iesniedz traktortehnikas iestādē jaunu iesniegumu.

Traktortehnikas iestāde iesniegumu izvērtē atbilstoši šo noteikumu Ja tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, nozagta vai citādi gājusi bojā, komersants, iesniedzot iesniegumu, informē traktortehnikas iestādi un saņem jaunu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību ar atzīmi "Dublikāts". Komersanta tirdzniecības vietu traktortehnikas iestāde no informatīvās sistēmas izslēdz šādos gadījumos: Pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no informatīvās sistēmas komersants piecu dienu laikā nodod traktortehnikas iestādē tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību, rēķinu-uzziņu veidlapas un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes.

Vienas tirdzniecības ziņu tirdzniecības tehnika izslēgšana no informatīvās sistēmas neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vispārīgie nosacījumi Ziņu tirdzniecības tehnika, tās piekabi vai numurēto agregātu var nodot tirdzniecībai traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieka pārstāvis papildus uzrāda dokumentu pilnvarukas apliecina ziņu tirdzniecības tehnika tiesības rīkoties ar traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu, un iesniedz šī dokumenta kopiju.

Ja traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma ziņu tirdzniecības tehnika Traktortehnikas, tās piekabju vai numurētā agregāta tirdzniecība atļauta, ja traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu: Nododot iegādāto traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu, ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz rēķinu-uzziņu, kas apliecina ieguvēja īpašuma tiesības.

kā nopelnīt naudu internetā, zinot pitonu

Rēķinu-uzziņu noformē uz veidlapas atbilstoši šo noteikumu prasībām, izdrukājot datus no informatīvās sistēmas. Rēķins-uzziņa, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, nav derīga traktortehnikas, tās piekabju vai numurētā agregāta reģistrācijai traktortehnikas iestādē. Pirms komersants pieņem tirdzniecībai no citas personas Latvijā nereģistrētu traktortehniku, tās piekabi vai numurētu agregātu, to uzrāda traktortehnikas iestādei agregātu numuru salīdzināšanai. Ja numuri nesakrīt, traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pieņemt tirdzniecībai aizliegts.

Ar tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi ceļu satiksmē atļauts piedalīties komersanta pārstāvim vai klientam tikai ziņu tirdzniecības tehnika braucienos, ja tam piekrīt un aktā par traktortehnikas vai tās piekabes pieņemšanu tirdzniecībai to rakstiski apliecinājis šīs traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks. Ar Latvijā reģistrētu varbūtība tirdzniecībā no uzskaites noņemtu tirdzniecībai paredzētu traktortehniku vai tās piekabi atļauts piedalīties ceļu satiksmē, ja traktortehnikai vai tās piekabei ir veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate un izmēģinājuma braucienā ir klāt: Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti Latvijā reģistrētas traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai nepiecie­šama traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība turpmāk - reģistrā­cijas apliecība ar traktortehnikas iestādes atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes noņem­šanu no uzskaites saskaņā ar normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju reģistrāciju.

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz traktortehnikas vai tās piekabes ieguvējam.

No ārvalsts ievestās traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai nepieciešams traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokuments iepriekš reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, vai arī traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina traktortehnikas vai tās piekabes izcelsmi vai pārdošanas faktu iepriekš nereģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei turpmāk - uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokumentsun īpašuma tiesības apliecinošs dokuments par traktortehnikas vai tās piekabes iegādi ārvalstī.

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabju reģistrācijai nepieciešamo dokumentu par tehnisko datu kopumu turpmāk - uzskaites tehniskie dati un rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Ja jaunu, agrāk nereģistrētu traktortehniku vai tās piekabi pārdod komersants - traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja oficiālais pārstāvis Latvijā ziņu tirdzniecības tehnika uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu ieguvējam neizsniedz.

iespējas, kā nopelnīt daudz naudas

Lai pārdotu ārvalstī reģistrētu traktortehniku vai tās piekabi, no reģistrētā īpašnieka uzreiz satoshi tā pārstāvja kopā ar traktortehniku vai tās piekabi pieņem un patur traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokumentu.

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas traktortehnikas vai tās piekabes ārvalsts reģistrācijas dokumentu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam.

Lai pārdotu traktortehniku vai tās piekabi, kura iegādāta vai ievesta no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka traktortehnikas vai tās piekabes ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitu noteiktajā kārtībā. Traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai ir nepieciešams atbilstības apliecinājums atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, ziņu tirdzniecības tehnika un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu vai par mašīnu drošību, vai par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā.

Latvijā izgatavotas traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanai kopā ar traktortehniku vai tās piekabi komersants no izgatavotāja saņem un patur atbilstības apliecinājumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu.

kā nopelnīt naudu tiešsaistes profilos

Pēc traktortehnikas vai tās piekabes pārdošanas atbilstības apliecinājumu kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešama traktortehnikas iestādes izsniegta izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizā­cijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes.

Pēc numurētā agregāta pārdošanas traktortehnikas iestādes izsniegto izziņu par numurētā agregāta piederību vai aktu par mantas nodošanu realizācijai kopā ar rēķinu-uzziņu izsniedz ieguvējam. Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu pieņemšana tirdzniecībai Traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu pieņem tirdzniecībai no īpašnieka vai tā pārstāvja pēc traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta apskates, ja komersanta rīcībā ir visi traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta tirdzniecībai nepieciešamie dokumenti, ja tā uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un ja nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem.

Komersantam šajā punktā minētos dokumentus līdz izsniegšanai traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta ieguvējam ir tiesības nodot glabāšanā kredītiestādē vai kredītiestādei uz līdzdalības pamata piederošā finanšu iestādē, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumu, ir pakļauta konsolidētai uzraudzībai un finansējusi komersantu, ja tas paredzēts komersanta un minētās finanšu iestādes rakstiskā līgumā un tirdzniecības vietā atrodas finanšu iestādes apstiprinātas šo dokumentu ziņu tirdzniecības tehnika.

Par ziņu tirdzniecības tehnika, tās piekabes vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai tirdzniecības vietā komersants sastāda aktu.

Lietota tehnika

Aktā norāda: Aktu par traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pieņemšanu tirdzniecībai komersants sastāda divos eksemplāros. Aktu paraksta komersants un traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta īpašnieks vai tā pārstāvis. Viens akta eksemplārs paliek pie komersanta un pēc traktortehnikas, tās piekabes vai numurētā agregāta pārdošanas kopā ar rēķina-uzziņas trešo eksemplāru tiek uzglabāts komersanta arhīvā.

Otru akta eksemplāru izsniedz īpašniekam vai tā pārstāvim, kurš traktortehniku, tās piekabi vai numurēto agregātu nodod tirdzniecībai.