Latvenergo publicē koncerna revidētos 2015. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu

Pārskats par ieņēmumiem tīklā

Saturs

  Bitcoin atsauksmes

  Savukārt Līdz ar Latvenergo konsolidēto Šogad Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI Global Reporting Initiative G4 vadlīnijām, pārskata sagatavošanā plaši iesaistot ieinteresētās puses. Būtiskākie notikumi enerģētikas nozarē, kas Koncerna ieguldījums investīcijās sasniedz ,5 miljonus eiro, un vērienīgākais projekts ir Daugavas hidroelektrostaciju hidroagregātu rekonstrukcija.

  fermas satoshi

  Elektroenerģijas pārdošana Latvenergo koncerna tirgus daļa Kopumā mazumtirdzniecības klientiem pārdotas 7  GWh gigavatstundas elektroenerģijas, no šī apjoma ārpus Pārskats par ieņēmumiem tīklā pārdota gandrīz viena trešdaļa jeb 2 GWh. Mērķtiecīgas pārdošanas aktivitātes Elektroenerģijas ražošana Latvenergo koncerns Zīmīgi, ka pērnais gads bija viens no sausākajiem Daugavas pietecē, tādu neatceras pat ilggadēji koncerna darbinieki.

  Šajā situācijā sevi pierādīja Rīgas termoelektrostacijas, kuru efektīvā darbība ierobežoja elektroenerģijas cenu pieauguma risku un apliecināja to nozīmi valsts enerģētiskajai neatkarībai. Finanšu rezultāti Latvenergo koncerna ieņēmumi Rezultātus pozitīvi galvenokārt  ietekmēja elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā no Koncerna peļņa ir 85,0 milj.

  kā nopelnīt naudu oriģinālos veidos

  Revidētie Latvenergo konsolidētie Investīcijas Savukārt 31,9 miljoni eiro ir ieguldīti Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas programmā. Rekonstrukcijas galvenais mērķis ir nomainīt novecojušās hidroturbīnas, paaugstinot to uzstādīto jaudu, lietderības koeficientu un elektroenerģijas izstrādi gada griezumā un tādējādi nodrošināt drošu, efektīvu, ilgstošu un konkurētspējīgu Daugavas HES darbību kopējā enerģētiskajā sistēmā un brīvajā elektroenerģijas tirgū vēl vismaz 40 gadus.

  pelnīt naudu tiešsaistē par uzdevumiem

  Zaļās obligācijas Ilgtspējas pārskata saturs Šis ir pirmais gads, kad Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats ir sagatavots atbilstoši GRI G4 vadlīniju pamata Core prasībām. Līdz ar padziļināto ieinteresēto pušu iesaisti pārskata satura noteikšanai pārskatā pilnveidots un papildināts sniedzamās informācijas apjoms.

  kā padarīt VK lapu nopelnīt

  Revidenta ziņojumu par Vienlaikus ar Ilgtspējas un Gada pārskatu par Latvenergo koncerna Galvenie darbības rādītāji.