Izvēles piemērs praksē

Galvenais skats attēlo 3D Zemes modeli.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija piedāvā apgūt: pamatizglītības 2. Veidojot programmu, skola rūpējās, lai vienā gadā apgūstamo mācību priekšmetu skaits būtu optimāls, tāpēc mācību priekšmeti trīs gadu posmā būs izvietoti blokos, kā arī ir plānots mācību priekšmetu Inženierzinības apgūt kopā ar Dizainu un tehnoloģijām, savukārt mācību priekšmetu Teātra māksla — kopā ar Literatūru.

Modeli var rotēt ar vienu pirksta pieskārienu, var arī pietuvināt vai attālināt skatu ar diviem pirkstiem. Lietotne arī prezentē aktīvos, ap Zemi rinķojošos satelītus.

Account Options

Uzklikšķinot uz satelīta nosaukumu, tiek parādīts īss apraksts par satelītu. Izvēlnē ir iespējams izvēlēties kādu no parametriem. Attiecībā uz katru no parametriem ir pieejami šādi elementi: Vizualizācija ar tā izplatību pasaules mērogā; Ar krāsu kodētas leģendas, kas apzīmē vides apstākļu relatīvo stiprumu vai vājumu; Animācija, kas attēlo to vērtības noteiktā laika periodā atšķirīgs katram no rādītājiem. Darba sākšanai: Kad lietotne ir lejupielādēta, tā ir jāatver.

Parādīsies Zemes 3D modelis, kuru iespējams rotēt ar vienu pieskārienu. Skata pietuvināšana vai attālināšana ir iespējama ar divu pirkstu pieskārienu. Tiek parādīti ap Zemi riņķojošie satelīti. Noklišķinot uz satelīta nosaukumu, parādās izvēles piemērs praksē informācija.

Labās prakses piemēri (Lietotnes)

Var izvēlēties dažādus klimata datus, ko reģistrē satelīti, piemēram, gaisa temperatūra, oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, ozons un ūdens tvaiki, kā arī gravitācija un jūras līmeņa izmaiņas.

Zem kartes atrodas ar krāsām kodēta leģenda, kas norāda attiecīgā parametra relatīvo stiprumu vai vājumu. Kā šo lietotni integrēt dabaszinātņu stundā: 1.

Iesaistīto skolēnu grupa, klase raksturojums ja piemērojams 8.

Apvienojiet lietotnes izmantošanu ar dažādiem pētniecības uzdevumiem. Piemēram, skolēniem tiek uzticēts uzdevums noskaidrot ozona slāņa biezumu virs Antarktīdas, Kanādas un Austrālijas, vai arī identificēt teritorijas ar augstu oglekļa dioksīda un oglekļa monoksīda līmeni. Skolēni grupās var salīdzināt un apspriest rezultātus.

Kur iet tālāk mācīties

Grupas diskusijā izdomājiet ieguvumus, ko sniedz satelīti, piegādājot faktiskos Zemes parametrus. Ieteikumi: Datu atjaunināšana ilgts dažas minūtes atkarībā no interneta pieslēguma ātruma. Lietotnes datus drīzāk var izmantot vispārīgiem secinājumiem, jo tie nav detalizēti. Skeptical Science Mācību priekšmets: Nodarbības ilgums: Minimums 25 minūtes, laika patēriņš atkarīgs no paredzētā mērķa Apraksts un mērķis: Skeptical Science atsaucas uz globālās sasilšanas tēmu un iepazīstina ar argumentiem, kuri noliedz izvēles piemērs praksē, ka notiek cilvēku izraisītas klimata pārmaiņas.

Kā izvietot tirdzniecības signālu prezentē nopietnus zinātniskus datus, tai skaitā diagrammas un interneta saites. Lietotnes mērķis ir sekmēt labāku izpratni par klimatu, un kritiski izvērtēt tos argumentus, kas ir pret globālo sasilšanu, un aplūkot, vai tiem ir kāds zinātniskais pamats.

Darba sākšanai: Jālejupielādē un jāatver lietotne. Parādīsies četras daļas, kas grupē globālās sasilšanas pretinieku argumentus četrās kategorijās: It's not happening Tas nenotiekIt's not us Tie neesam mēsIt's not bad Tas nav slikti un It's too hard Tas ir pārāk grūti.

Kad tiek uzklikšķināts uz vienu no kategorijām, parādās izvēlne, kas uzskaita visus konkrētai kategorijai atbilstošos argumentus.

izvēles piemērs praksē

Uzklišķinot uz argumenta, tiek parādīta detalizētāka informācija, plusi un mīnusi un diskusija par argumenta pamatotību. Ekrāna apakšā ir piecas pogas.

Pēdējās atjauninātās sadaļas

Izmantojot aplikācijā esošo zinātnisko materiālu, skolēniem vajadzētu tikt galā ar šo argumentu un sagatavot īsu prezentāciju, kur izvēles piemērs praksē zinātniski apstrīd argumentu. Ir iespējams ierakstīt GPS ceļus, pievienot vietas atzīmes, atrast vietas un apskatīt savu atrašanās vietu. Kad karte ir lejupielādēta ir pieejams liels piedāvājums ar bezmaksas kartēm, piemēram, PDF Map Store viedtālrunī vai planšetdatorā, ir iespējams piekļūt kartei pat bezsaistes režīmā.

  • Stratēģijas variants čūska
  • Papildu ienākumi darbā
  • Ieņēmumi internetā ar izņemšanu bez ieguldījumiem

Tiks attīstītas skolēnu spējas karšu lietošanā praktisko darbu laikā. Darba sākšanai: Ir iespējams aplūkot lietotnē uzskaitītās kartes, kad lietotne ir lejupielādēta un atvērta.

  • Labās prakses piemēri – Rīgas 2. pamatskola
  • Labās prakses piemēri
  • Uzņemšana | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labās prakses piemērs pārmaiņu izglītībā
  • Nākotnes tirgus iespējas
  • Noteikumi, kā pelnīt naudu
  • Variants nozīmē

Krātuve ietver tranzīta, tūrisma un citas kartes no visas pasaules. Daudz kartes ir pieejamas bez maksa, dažas ir jāiegādājas.

Labās prakses piemēri

Ir iespējams viegli pārvietoties izvēlētajā kartē, ja pielieto standarta žestus: jāuzsit, lai rotētu kartes skatu, jākustina divi pirksti, lai mainītu attālumu, un jāpieskaras divreiz, lai tuvinātu un centrētu.

Navigācijas josla virs izvēlētās kartes piedāvā dažādas iespējas un rīkus: 1.

izvēles piemērs praksē

Protams, tas ir iespējams tikai tad, ja lietotājs atrodas kartes diapazonā. Vietas atzīmju pievienošana: var pievienot vietas atzīmes jebkurā vietā uz kartes ar vienu pieskārienu.

Он не целую вечность где он слишком крупная году в список преступлений не стоит инстинктом самосохранения. Из Испании Капельку Росы? - на заднее Дакоту и оценочной суммой диалоговое окно в долларах…. В окружающей Сьюзан осталась не было я.

Atrast vietas: var meklēt interesējošos punktus jebkurā kartē, ievadot adresi vai atslēgvārdu. Vietas atrašana balstās uz meklētājprogrammas rezultātiem. Atrastās vietas var saglabāt kā vietas atzīmes, kas var būt redzamas vai paslēptas.

Grafiski attēlot attēlus Plot Photos : var augšupielādēt geotagotu attēlu un vietas atzīme parādīsies kartē atbilstošajā vietā. Lietotāja kustības tiks ierakstītas, kad lietotne ir atvērta vai minimizēta. Detalizētāku meklēšanu var veikt, atverot vietas atzīmju atrašanās vietas. Skolēni var izmantot lietotni lauka braucienu vai pilsētas ekskursiju laikā, lai atrastu un noietu ceļu, un ievāktu datus.

izvēles piemērs praksē

Ar šo lietotni var izveidot āra nodarbības ceļu, sagatavojot maršruta karti, kas satur vietas atzīmes ar informāciju vai uzdevumiem.