Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

Tirdzniecības sistēmas

tirdzniecības sistēmas

Pavisam pasaules valstīs, arī Latvijā, Kioto protokolā noteikti mērķi un termiņi siltumnīcefekta gāzu SEG emisiju samazināšanai rūpnieciski attīstītajās valstīs. Latvijas saistības Šāds mērķis noteikts arī Eiropas Savienībai ES kopumā. SEG ietver vairākas gāzes — oglekļa dioksīdu CO2metānu CH4slāpekļa oksīdus NOxkā arī sēra heksafluorīdu SF6 un fluorogļūdeņražus HFCkas rodas cilvēka saimnieciskajā darbībā, sadedzinot akmeņogles un naftas produktus enerģijas ieguvei, transportā, rūpnieciskajā ražošanā un intensīvajā lauksaimniecībā un arī nemetāna gaistošos organiskos savienojumus NMGOS.

Piemēram, 1 tonna metāna izmešu ir līdzvērtīgi 21 tonnai CO2 ekvivalenta. SEG emisijas kvotas ES kopumā var emitēt noteiktu SEG izmešu līmeni, ko nedrīkst pārsniegt.

Kā strādā automatizētas Forex tirdzniecības sistēmas?

Tas veicams, lai sasniegtu Kioto protokolā noteikto SEG izmešu līmeni un arī sev izvirzītos mērķus, šādi mazinot cilvēka darbības ietekmi uz globālo sasilšanu. Ja ES būtu nosliekusies par labu CO2 nodoklim, tas nebūtu efektīvs emisiju ierobežotājs. Jāteic, ka valsts šajā sistēmā līdzdarbojas tikai pašā sākumposmā — kvotu sadales periodā.

tirdzniecības sistēmas

Pēc tam jau uzņēmumi jeb operatori ir šo kvotu īpašnieki, kas var ar tām brīvi darboties — pārdot, pirkt vai uzkrāt nākošajam periodam pēc Uzreiz jāpiebilst, ka kvotas no operatoriem uzpirkt un tirgoties ar tām līdzīgi kā biržā var ikviena juridiska un fiziska persona, turklāt no jebkuras pasaules valsts.

Emisiju tirdzniecība lekciju materiāli Latvijā intensīvākie piesārņotāji ir elektroenerģijas ražotāji, katlu tirdzniecības sistēmas izņemot tās, kas darbojas ar koksniTEC, tērauda ražotāji, cementa, kaļķa un māla būvmateriālu izstrādājumu ražotāji, stikla un stikla šķiedras ražotāji, celulozes, papīra un kartona ražotnes.

ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma - ES ETS - Klimata pārmaiņas

Pārējie vides piesārņotāji, kuri neietilpst ES ETS sistēmā jeb 27 procentos uzņēmumumaksā šo jau iepriekš minēto CO2 nodokli Dabas resursu nodokļa veidā — 10 santīmu par 1 tonnu radītā CO2, no Izveidojusies pirmā pieredze. Protams, emisiju kvotu pārpalikums jau bija plānots. Latvija par bāzes jeb references gadu kvotu aprēķināšanai izvēlējās Varētu teikt, ka To var uzskatīt par robežšķirtni, kas ieskicē reālās emisiju samazinājuma izmaksas, piemēram, pārejot no oglēm uz dabasgāzi.

SEG kvotu tirgus Tādēļ jaunajam periodam, kas būs no Tas arī tirdzniecības sistēmas pamats Latvijas neapmierinātībai un strīdam ar EK.

tirdzniecības sistēmas

Jo kvotas tika noteiktas daudzkārt zemākas un par bāzes jeb references gadu pieņēma ne vairs Tā ir efektivitāte, ko, augot resursu cenām, var panākt ar ES ETS sistēmu — uzņēmumi ir spiesti modernizēt ražošanu, ieviest energoefektīvākas iekārtas.

Tomēr Latviju neapmierināja EK lēmums.

Karstas tēmas

Patiesībā — aizliedza jebkuru iespēju tādas uzbūvēt. Jo tas, kas Vācijā un Polijā būtu kā piliens jūrā, mazā ekonomikā uzrāda ļoti lielu kopumu rādītājos, tajā skaitā krasu emisiju pieaugumu.

Latvija šādu EK lēmumu uzskatīja par diskriminējošu. Tādēļ sniedzām gan lietu tiesā, gan papildu argumentus EK, un Latvijai pagājušā gada nogalē izdevās iegūt kvotu palielinājumu par tūkstošiem tonnu jeb kvotu gadā jo 1 kvota ir 1 tonna CO2 emisijas.

Izziņas veids

Latvija bija trešā valsts pēc iegūtā palielinājuma pret Lielāks bija tikai Lietuvai un Slovākijai, kurām jāslēdz atomstacijas un jāaizvieto ar citām jaudām.

Bija valstis, kurām kvotas tika vēl samazinātas. Eiropas Kopienu tiesa gan vēl tirdzniecības sistēmas Latvijas prasījumu skatījusi. Ogles un gāze ir ļoti ekfektīvi fosilie energoavoti, bet tie noteikti nav labākie, raugoties no valstiskās atkarības, izmešu daudzuma samazināšanas un vides aizsardzības viedokļa. Šādas sistēmas vienlaikus dod gan ekonomisko, gan vides efektu. Šī pasaules starptautiskā sistēma tiek veidota Kioto protokola ietvaros, un tajā piedalās tikai tās valstis, kuras ratificējušas šo protokolu - tā dēvētās B.

Vai automatizētās Forex tirdzniecības sistēmas ir pelnošas?

Tā ir citādāka sistēma, kurā arī būs dažādi elastīgie mehānismi. Pati svarīgākā atšķirība — šajā sistēma piedalīsies tikai valstis, nevis uzņēmumi. SEG emisiju pārpalikums pagaidām noteikti būs visām jaunajām ES dalībvalstīm, kas ļaus arī nopelnīt līdzekļus, ko investēt emisiju samazināšanā valstī. Latvijai šīs iespējas noteikti jāizmanto.