PIESAKIES SATORI JAUNUMIEM!

Interneta fonda ieņēmumi. Finanšu ministrija: Gads sākas ar strauju ES fondu projektu īstenošanu

Saturs

  Gada liepājnieks Agris Ruperts ievieš inovatīvus risinājumus profesionālajā izglītībā Šogad pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti ,9 miljonu eiro apmērā, paredz valdības apstiprinātie noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, proti, kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, un kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda izmaksā dotāciju, kā arī iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa IIN prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

  Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu Tos veido dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta — 35 eiro apmērā un pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā — eiro apmērā.

  interneta fonda ieņēmumi

  Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti eiro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām. Noteikumi paredz, ka pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību.

  interneta fonda ieņēmumi

  Valsts kase attiecīgās summas ietur no IIN ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei. Vislielākās plānotās iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir Rīgas pilsētas domei, kas iemaksās 91,8 miljonus eiro, Jūrmalas pilsētas domei, kas iemaksās 10,8 miljonus eiro un Ventspils pilsētas domei, kas iemaksās teju divus miljonus eiro. No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 15 miljonu eiro dotācija Daugavpils pilsētas domei, 9,5 miljonu eiro dotācija Liepājas pilsētas domei, teju 7,5 miljoni eiro Rēzeknes novada domei, interneta fonda ieņēmumi miljoni eiro Daugavpils novada domei, 4,9 miljoni eiro Kuldīgas novada domei un teju 4,7 miljoni eiro Talsu novada domei.

  interneta fonda ieņēmumi