Recommended articles

Kā motivēt iespēju

Skatīt visus emuāra ierakstus Skolotājam, kas ieiet mācību telpā, ir divi uzdevumi. Viens ir dalīties zināšanās, otrs ir daudz sarežģītāks — nepārtraukti motivēt izglītojamos mācīties. Attiecības, ko skolotājs izveido ar dalībniekiem, dalībnieku jušanās drošiem un novērtētiem, kā arī tuvu attiecību veidošana grupā.

Tā nu nevilcinieties un lasiet tālāk — šajā rakstā jūs atradīsiet dažus ieteikumus paņēmienus, vingrinājumus un metodeskas motivē pieaugušos mācīties grupā.

kā motivēt iespēju atsauksmes par tiešsaistes juvelierizstrādājumiem

Attiecību veidošana ar dalībniekiem 1. Jau no paša sākuma, kad vēršaties pie kāda dalībnieka, uzrunājiet šo cilvēku vārdā.

Skolēnus darbam vasarā motivē iespēja nopelnīt

Varbūt varat iemācīties izglītojamo vārdus pirms kursa sākuma. Izsniedziet katram dalībniekam piespraudi ar viņa vārdu un, svarīgākais, sauciet dalībniekus vārdā — tas veidos tiltu starp jums un izglītojamo.

Aptauja: Saliedēts kolektīvs ir otra svarīgākā darbinieku motivācija aiz atalgojuma

Pastāstiet savu paša stāstu par attiecīgās tēmas apguvi. Tas varētu būt stāsts par to, kā kāda neveiksme ir vēlāk pārvērtusies veiksmē. Vai arī stāsts par krīzi, kas noveda pie izejas meklēšanas sarežģītā situācijā. Dalīšanās ar šādu pieredzi ir nepieciešama divu svarīgu iemeslu dēļ — tā veido uzticību starp skolotāju un grupu, kā arī veido attiecības, kas nepieciešamas mācību procesā. Vienīgais šādas pieejas risks ir bīstamība, ka dalībnieki var ierauties sevī vai iebilst, cik daudz bināro opciju stratēģiju viņiem radīsies iespaids, ka arī viņiem ir jābūt tikpat atklātiem.

Pievērsiet uzmanību dalībniekiem, kuri ir nedroši un ar grūtībām iesaistās mācību procesā — viņi nepiedalās sarunās un neizsakās forumā.

Nespiediet viņus, bet gan noorganizējiet domu apmaiņu pāros, lai viņiem būtu iespēja izteikties. Apkopojiet informāciju par dalībnieku cerībām saistībā ar apgūstamo kursu un izlieciet šos izteikumus visiem redzamā vietā.

Tādējādi tiek ņemtas vērā vajadzības un ievērota dalībnieku klātbūtne. Šī spēle atklās motivāciju vai tās trūkumu dalībai mācībās un samazinās pretestību, ja tā tiks nosaukta vārdā.

kā motivēt iespēju avots, lai nopelnītu naudu

Šādi grupā tiks samazināts sasprindzinājums un atsauktas atmiņā sākotnējās attiecības starp dalībniekiem. Drošība 6. Uzdodiet pārneses jautājumu KO.

Kā motivēt sevi un citus

Tas ļauj pārcelt izglītojamo uzmanību uz rezultātiem, ko viņš vēlas panākt privātajā vai personīgajā dzīvē. Uzdodiet izglītojamajiem jautājumu par mācību kursa mērķiem, ko skolotājs izklāstījis kursa sākumā. Uzdodot šo jautājumu dalībniekiem, var vienlaicīgi panākt divus labumus — iepazīstināt dalībniekus ar kursa mērķiem ja dalībniekam ir jāizvēlas viens mērķis, viņam ir jāizlasa visi un otrs — tas ļauj apvienoties dalībniekiem ar līdzīgām prioritātēm.

Skolotāja lūgums var būt atkārtot vienu vai vairākus kursa mērķus. Tas var notikt testa veidā, liekot nosaukt vienu vai vairākus mērķus protams, neskatoties pierakstos.

Šo vingrinājumu var veikt mācību dienas beigās vai arī spēles veidā nākamās tikšanās reizes sākumā. Šis vingrinājums liek dalībniekiem atcerēties kursa mērķus, vienlaicīgi liekot atcerēties atmosfēru kursa sākumā, tas aktivizē motivāciju, kas atveda izglītojamos uz šo mācību norises vietu. Motivāciju visdziļāk pārbauda jautājumu virknes metode.

Nākošais jautājums izriet no atbildes uz iepriekšējo jautājumu. Kā motivēt iespēju beidz, kad cilvēks, kas kā motivēt iespēju, jūt, ka viņa meklējumi ir beigušies — ir sasniegta pati dziļāka motivācija. Tā visbiežāk ir apmierinātība, laime vai spēja saskanīgi sadzīvot ar citiem.

Stāstiet jokus, kas saistīti ar kursa apguvi. Jūs varat atcerēties pieredzi citās grupās, tāpat tas var būt joks, kas saistīts ar mācību procesu.

Novērtēšana Uzslavējiet dalībniekus par piedalīšanos ar saviem viedokļiem forumā — par viedokļa izteikšanu, par to, ka viņi ir izpildījuši uzdevumu, par aktivitāti. Kā apbalvojums par pūlēm var būt aplausi, pateicība, ieteikums grupai sveikt šo dalībnieku ar izsaucieniem vai kādu agrāk kā motivēt iespēju žestu.

Mācību laikā atsaucieties uz dalībnieku teikto. Jums tikai jāatceras nepārspīlēt un neatsaukties vienīgi uz aktīvajiem dalībniekiem. Pretējā gadījumā tas var novest pie kautrīgo dalībnieku noslēgšanās, jo viņi jau tā nevēlas izteikties publiski. Ir ieteicams atkārtot žestu vai vārdu, kas reiz jau ir pateikts un ir veiksmīgi aktivizējis grupu. Skolotājs iedrošina dalībniekus izteikties stāvot.

kā motivēt iespēju kādu biznesu jūs varat darīt, lai nopelnītu naudu

Tas ļauj dalībniekiem samazināt savu pretestību un veicina visu dalībnieku iesaistīšanos. Mazās mācību grupās 6 — 12 cilvēki šī metode var būt mazefektīva, bet tā labi darbojas lielās grupās, jo skolotājs var uzrunāt pašus noslēgtākos dalībniekus, tas nozīmē vienlaikus viņus aktivizēt.

Kā motivēt pieaugušos mācīties?

Cilvēks, kas izlemj runāt forumā, lauž savu pretestību un saņem iespēju piedzīvot, ko nozīmē dalīties ar pārdomām refleksijasniegt atbildes saikni un sākt ikdienas mācīšanos. Sakaru veidošana grupā Novērtējiet dalībniekus, kas ievēro grupas izveidotos likumus, piemēram punktualitāti, vai vārda kartes nēsāšanu.

Šīs metodes priekšrocība ir veidot piederības sajūtu grupai, atspoguļot to pasīvā uzvedībā, piemēram, ierodoties laikā vai piekrītot nēsāt vārda karti.

  • Veiksmes stūrakmens – motivācija | Lursoft Blog
  • 5 ieteikumi kā vadītājam motivēt un stiprināt darbinieku komandu
  • Motivācija darba vietā | goxoki.com
  • Kāpēc vienā uzņēmumā visi dzīvo kā lielā, laimīgā ģimenē, turpretī otrā notiek nemitīga rotācija un kadru mainība?

Pastarpināts šī paņēmiena izmantošanas ieguvums ir drošības sajūtas palielināšana grupā, kas nostiprina pozitīvu attieksmi un vēlmi atrasties mācību klasē, kur netiek praktizēta notiesāšana vai pārmetumu izteikšana. Tie var būt sasveicināšanās rituāli, dienas noslēgšana, sasveicināšanās ar pasniedzēju, piekrišanas un atbalsta izrādīšana kolēģa runā izteiktajam saturam.

kā motivēt iespēju loka bitcoin

No žestiem līdz vārdiskām izpausmēm. Enkura metode ir aizņemta no NLP un veido piederības sajūtu grupai, kas ir nenovērtējama motivācijas veidošanā mācīties. Mācību spēles pāros vai mazākās grupās, kas dod iespēju dalībniekiem iepazīt vienam otru un attīstīt spēju uzticēties kolēģiem.

Izaugsme Publicēšanas datums: Bet kas ir motivācija, kā tā rodas un kā to atjaunot? Kas īsti ir motivācija? Motivācijas definīciju ir daudz, bet lielākoties to definē kā iemeslu, kāpēc rīkojamies vai uzvedamies kādā konkrētā veidā, vai kā vajadzību vai iemeslu kaut ko darīt. Oksfordas rokasgrāmata par cilvēka motivāciju The Oxford Handbook of Human Motivation skaidro, ka motivācija ir process, kurā tiek aktivizētas, virzītas un nostiprinātas uz mērķi virzītas darbības.

Šo projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai un vienīgi autora viedokli kā motivēt iespēju Komisija nav atbildīga par jebkādu šīs informācijas iespējamu izlietojumu.