Āzija, NATO un tās partneri: sarežģītas attiecības?

Āzijas iespējas

Saturs

  Ganī, uzrunājot klātesošos, vērsa uzmanību Afganistānas integrācijai reģionā, attīstot transporta savienojumus starp Centrālāzijas un Dienvidāzijas valstīm, kā arī Eirāzijas kontinentu kopumā.

  Āzijas iespējas

  Savukārt N. Modi uzsvēra, ka "Āzijas sirds" procesā iesaistītajām valstīm ir nepieciešams turpināt atbalstīt Afganistānas izstrādātu un vadītu attīstības procesu. Pildegovičs savas uzrunas laikā apliecināja Latvijas gatavību arī turpmāk iesaistīties Afganistānas attīstības veicināšanā, kā arī informēja sanāksmes dalībniekus par Latvijas prioritātēm Afganistānas kontekstā.

  Āzijas iespējas

  Kā Latvijai būtiskākās jomās tika minētas drošība, attīstības palīdzība un Centrālāzijas valstu sadarbība. Valsts sekretārs informēja klātesošos par Latvijas sniegto atbalstu Kabulas Politehniskajai universitātei, kas dod     iespēju Afganistānas jaunajiem dzelzceļa speciālistiem iegūt savas valsts Āzijas iespējas nozīmīgas zināšanas, izmantojot mūsdienīgus mācību līdzekļus un metodes.

  Āzijas iespējas

  Sarunas laikā ar Afganistānas ārlietu ministra vietnieku H. Kalilu Karzaju valsts sekretārs informēja par Latvijas aktivitātēm Afganistānas attīstībai, kā arī pārrunāja situāciju Centrālāzijas reģionā un sadarbības iespējas nākotnē.

  Tiekoties ar Indijas ārlietu valsts ministru, A. Pildegovičs atzīmēja Latvijas un Indijas sekmīgo divpusējo attiecību attīstību un sadarbību ANO, kā arī apliecināja Latvijas interesi aktivizēt vizīšu apmaiņu, ielūdzot Indijas pārstāvi apmeklēt Latviju.

  • goxoki.com | Nacionālā izglītības iespēju datubāze
  • Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no
  • Pasīvā peļņa internetā
  • Mazā Āzijas studiju akadēmija
  • Piedalāmies biznesa kontaktu forumā "Āzijas bizness: jaunie izaicinājumi un iespējas" - AAA LAW
  • Latvija vētīs iespējas piesaistīt Āzijas studentus Latvija vētīs iespējas piesaistīt Āzijas studentus

  Savukārt tikšanās laikā ar K. Takahaši tika pārrunātas aktualitātes Afganistānā un iespējas īstenot kopīgus attīstības sadarbības projektus.

  • Āzijas studijas
  • Kādas ir iesaistīto pušu domas vienai par otru, un kas ir jādara, lai nodrošinātu, ka abas puses gūst labumu no kopīgā darba?
  • Top 10 bināro opciju platformas
  • 10 labākās viesnīcas galamērķī Stambulas Āzijas daļa Kadıköy, Stambulā, Turcijā
  • Latvija vētīs iespējas piesaistīt Āzijas studentus / Raksts / goxoki.com
  • Valsts budžets vai maksas: EUR gadā

  Variants rzhev process jeb "Āzijas sirds" ir reģionālās sadarbības attīstības forums, kas Āzijas iespējas, lai sniegtu politisku atbalstu Afganistānas turpmākai attīstībai, kā arī veicinātu sadarbību un uzticību starp reģiona valstīm. Nākamo "Āzijas sirds" ministru līmeņa konferenci Komunikācijas grupa Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs.

  Āzijas iespējas

  Publicēšanas noteikumi Labs saturs.