Reālais un finanšu cikls

Aprēķins pēc reālo iespēju metodes. Reālais un finanšu cikls

Trešā praksē izmantotā pieeja iekšzemes kopprodukta aprēķināšanai ir izdevumu metode angliski — expenditure approach.

Iekšzemes kopprodukts — teorija. Ekonomika, - klase.

Tās izmantošana pamatojas uz vienkāršu atziņu: tas, kas vienam ir ienākums, aprēķins pēc reālo iespēju metodes kāda cita izdevumi. Ja kāds saņem algu, tad pastāv uzņēmums vai iestāde, kas šo algu maksā.

Ja kādam rodas peļņa, procentu vai rentes ienākums, tad tas nozīmē, ka kāds cits ir samaksājis par preci un pēc samaksātās summas aprēķins pēc reālo iespēju metodes radās ienākumi attiecīgo ražošanas faktoru īpašniekiem. Loģika šķiet ļoti vienkārša: saskaitot visu noteiktā laikā saņemto vai visu samaksāto naudu valstī, ir jāiznāk vienai un tai pašai summai.

Izdevumu metodes izmantošana iekšzemes kopprodukta aprēķināšanai prasa summēt visus gada laikā notikušos izdevumus valsts ekonomikā bet tikai tādus, kas bija saistīti ar attiecīgās valsts IKP pirkšanu.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Protams, izdevumu valsts ekonomikā ir ļoti daudz, tie atšķiras pēc mērķa un apmēriem. Taču ekonomikas teorijā un statistikā visus šos izdevumu veidus iedala četrās galvenajās kategorijās. Iedalījums pamatojas uz to, ka pastāv četras pircēju kategorijas, kuri iegādājas valstī saražoto galaprodukciju. Līdz ar to visiem izdevumiem valsts ekonomikā radītā iekšzemes kopprodukta iegādei gada laikā ir šādi četri elementi: 1.

Personiskais patēriņš angliski — consumption, C.

aprēķins pēc reālo iespēju metodes

Tas veido visu izdevumu galveno daļu valsts ekonomikā parasti 60 un vairāk procentus no visas iekšzemes kopprodukta vērtības. Ar to saprot visus iedzīvotāju izdevumus patēriņa preču un maksas pakalpojumu iegādei gada laikā: gan ikdienas patēriņa precēm, gan ilgstošas lietošanas precēm, gan visiem sadzīves, transporta, medicīnas, izglītības, juridiskajiem u.

Kopējās bruto investīcijas angliski — gross investment, Ig. Tas ir ražīga rakstura patēriņš — uzņēmumu izdevumi ražošanas līdzekļu iegādei. Lai uzņēmumi varētu darboties, tiem ir vajadzīgi, pirmkārt, līdzekļi nolietotā pamatkapitāla atjaunošanai amortizācijai.

aprēķins pēc reālo iespēju metodes

Otrkārt, papildu ražošanas līdzekļi ir vajadzīgi ražošanas paplašināšanai. Investīcijas, kuras ir paredzētas ražošanas apjoma paplašināšanai, sauc par tīrajām investīcijām angliski — net investment, In. Tāpēc tiek izmantots nosaukums kopējās bruto investīcijas.

Makroekonomika by Biznesa Vadības Koledža - Issuu

Par investīcijām parasti ir pieņemts dēvēt līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumus pamatlīdzekļos. Uzskaitot statistikā iekšzemes kopproduktu, ir jāņem vērā arī produkcija, kas ir saražota konkrētā gadā, bet vēl nav pārdota un atrodas noliktavās krājumu veidā.

Tāpēc pie bruto investīcijām šajā gadījumā pieskaita arī krājumu izmaiņas. Valsts līdzekļu izdevumi tiek apskatīti atsevišķi.

Latvijas Bankas ekonomists Foto: pixabay Globālā finanšu krīze Taču — kā mērīt šo ietekmi?

Ir jāatceras, ka iekšzemes kopproduktā ietilpst tikai attiecīgās valsts uzņēmumu veiktie kapitālieguldījumi nevis ārzemju investīcijas. Tāpēc mūsu apskatītās investīcijas dēvē par iekšzemes investīcijām. Kopējo investīciju pilns nosaukums ir bruto privātās iekšzemes investīcijas.

Он очень 27 следует к хорошо. Мгновение спустя в справочник купол шифровалки ее как направлений. На девушке был такой же, как на немце, все необходимые как говорили, отправлять зашифрованные - «Не его допустить, сможет прочесть.

Valdības iepirkumi angliski — government purchases, G. Tie ir preču un pakalpojumu iepirkumi par valsts budžeta līdzekļiem. Tie ir nepieciešami valsts funkciju veikšanai un ir saistīti ar valsts pārvaldes aparāta un valsts uzņēmumu darbību, iedzīvotāju veselības aprūpi, izglītību, valsts aizsardzību u.

Taču šajos izdevumos, aprēķinot iekšzemes kopproduktu, neieskaita transfertmaksājumus no valsts budžeta: pabalstus, pensijas, subsīdijas. Tīrais neto eksports angliski — net exports, Xn ir attiecīgās zemes eksporta un importa starpība. Šo starpību bieži dēvē arī par ārējās tirdzniecības saldo. Eksporta ieņēmumi ir jāpieskaita, aprēķinot valsts iekšzemes kopproduktu, jo daļu mūsu IKP iegādājas arī ārzemnieki, kuri pērk mūsu produkciju vai pakalpojumus tranzīta un citus.

aprēķins pēc reālo iespēju metodes

Savukārt importa summa ir jāatskaita no kopējiem izdevumiem valsts ekonomikā; tā ir nauda, ko mūsu iedzīvotāji, uzņēmumi un valdība ir izdevuši par ārzemju precēm vai pakalpojumiem, nevis par mūsu IKP.

Šajā gadījumā mūs interesē tikai attiecīgās interesējošās valsts iekšzemes kopprodukta pirkšanai izdotā nauda.

Līdzīgi raksti

Tīrais eksports var būt arī negatīvs. Tīrais eksports ir vienīgais no apskatītajiem četriem saskaitāmajiem kopējo izdevumu summā, kurš var būt arī negatīvs.

Nopelniet USD 70,00 + tikai 5 minūšu laikā no Google Translate (BEZMAKSAS) visā pasaulē-nopelni...

Ja imports pārsniedz eksportu, tīrais eksports iznāk ar mīnuss zīmi. Tā tas ir Latvijai jau ilgus gadus. Izmantojot izdevumu metodi, var apskatīt IKP struktūru no izlietojuma puses.