Video kursi – goxoki.com | Video lekciju platforma

Video kursi par iespējām. E-kursu izstrāde

Ministru kabineta noteikumi Nr.

video kursi par iespējām

Ikvienai nodarbinātai personai, kas strādā ar esošām elektroietaisēm ir nepieciešama elektrodrošības grupa un elektriķu kursi. Ir svarīgi samazināt negadījumu riskus darba vietā un nodrošināt dokumentu caurskatāmību kontrolējošām institūcijām. Būtiski ir ievērot drošības pasākumus gan ikdienas situācijās, gan profesionālajā darbībā.

video kursi par iespējām

Ministra kabineta noteikumi Nr. Darba devēja pienākums ir, lai speciālistam tiktu nodrošināti elektriķa kursi un atbilstoša elektrodrošības grupa veicamajam darbam.

Online video kursi "Kā iemīlēt savu darbu"

Šī noteikuma izpratnē patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem un piešķirta elektrodrošības grupa. Personāls, kas veic darbu elektroietaisē, atkarībā no izglītības, apmācības un profesionālo iemaņu līmeņa, pēc sekmīgi nokārtotas zināšanu pārbaudes tiek piešķirta viena no piecām elektrodrošības grupām.

video kursi par iespējām

Elektriķa kursi nodrošina elektrodrošības grupu ieguvi. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.

ELEKTRIĶU KURSI – PERSPEKTĪVAS UN IESPĒJAS

Kad veiksmīgi apgūti elektriķa kursi, izglītojamais iegūst tiesības veikt darbu elektroietaisēs, zināšanas par elektrodrošības prasībām, ekspluatācijas pasākumiem un tajos izmantoto materiāltehnisko nodrošinājumu, lai droši un pareizi veiktu darbus elektroietaisēs, neapdraudot savu un citu veselību un dzīvību.

Elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trīs gadiem.

Kontakti Skillshare: apgūsti jaunas prasmes online kursos Bieži pēc apmācībām tiek uzdots jautājums, kur vēl padziļinātāk var apgūt digitālo mārketingu, SEO, Google Analytics vai lietotāju pieredzes praksi. Visbiežāk man ir viena atbilde — tie ir online kursi.

Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina. B, Bz elektrodrošības grupa dod tiesības veikt ar elektrosaimniecību saistītus darbus.

Raja To Mera Khwaja Hai #qawwali -- Azim Naza -- राजा तो मेरा ख़्वाजा है -- Qawwali -- Bhenkwad

C, Cz elektrodrošības grupa dod tiesības veikt un uzraudzīt ar elektrosaimniecību saistītus darbus. Enerģētikas attīstības tempi tiešā veidā ir saistīta ar būvniecības nozari.

Skillshare: apgūsti jaunas prasmes online kursos

Viens no veidiem, kā mazināt nelaimes gadījumu skaitu un izpildītu ministra kabineta noteikumu prasības, ir darbinieku izglītošana darba drošības jautājumos, šajā gadījumā — elektriķa kursi. Enerģētikas joma nebūtu iedomājama bez kvalificētiem elektrodrošības speciālistiem.

video kursi par iespējām

Kursus vada pasniedzējs, praktiķis, kurš enerģētikas nozarē strādā vairāk kā video kursi par iespējām gadus. Mācību process tiek organizēts izmantojot modernas mācību metodes un kvalitatīvus izdales materiālus, tiek nodrošināta individuāla pieeja katram izglītojamajam.

Izmanto arī e-vides iespējas!