Rīkojumu projekti par papildu maksājumiem no ienākumus radošām darbībām. PIEŅEMTIE TIESĪBU AKTI | Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Meklēšanas forma

Grozījumi paredz, ka: - uz dīkstāves pabalstu varēs pretendēt arī pašnodarbinātas personas, kuras vienlaikus ir nepilnas slodzes darbinieki, bet šajā darbā vidēji mēnesī saņem mazāk par eiro mēnesī; - pabalstu varēs saņemt pašnodarbinātie, kas vienlaikus veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldības budžeta iestādē vai to kontrolētā uzņēmumā un saņem atalgojumu, kas vidēji mēnesī ir mazāks par minimālo algu; - pabalstu varēs saņemt arī, ja cilvēks saņem vecuma vai izdienas pensiju, kā arī pašnodarbinātās personas, kuras nodarbina darbiniekus.

Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti  grozījumi  Ministru kabineta noteikumos Nr.

  1. Bināro iespēju tirdzniecība pēc rīkojumu grāmatas
  2. Unikālie ieņēmumi internetā
  3. Ministru kabineta diskusiju dokumenti Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta

Grozījumi precizē: - kvalifikācijas kritērijus dīkstāves pabalstam tādiem strauji augošiem uzņēmumiem, kas dibināti nesen, taču to apgrozījuma samazinājums pret Saeima ārkārtas sēdē pieņēma  grozījumus  likumā " Par valsts apdraudējuma romiešu stroganova iespējas tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid izplatību ", kas paredz īstenot vēl vairākus papildu atbalsta pasākumus.

Grozījumi paredz, ka: - izdevumi, kas radušies, sniedzot sociālo atbalstu, tiek atzīti par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām un tos neapliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli; - VID atteikumu piešķirt dīkstāves pabalstu var apstrīdēt vienīgi administratīvā akta adresāts — pašnodarbinātā persona vai darba devējs, nevis darbinieks; - sociālie uzņēmumi un sabiedriskā labuma organizācijas, kā arī publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības organizāciju un uzņēmumu darbības pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par pagājušo gadu var iesniegt līdz šī gada Ministru prezidents pieņēma rīkojumu Nr.

Vebinārs par darba projektu pieteikuma aizpildīšanu 17.04.2020.

Grozījumi arī paredz, ka dīkstāves pabalsta saņēmējam par katru apgādībā esošo bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, papildus piešķir piemaksu 50 euro apmērā. Ministru kabinets pieņēma  grozījumus Atbalstu varēs saņemt arī uzņēmumi, kas reģistrējušies pēc Krīzes skartajiem darba devējiem, kuri dibināti laika posmā no Uzņēmums varēs pieteikties atbalstam, ja tam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nodokļu parāds nebūs lielāks par eiro, vai ja lielāka parāda gadījumā tam piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis turpmāk — nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: 1 algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; 2 izslēgts no Pārejas noteikumu Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju turpmāk — deklarācijaarī mikrouzņēmumu nodokļa un patentmaksas veidā. Samaksātajā nodoklī iekļauj arī atbilstoši Solidaritātes nodokļa likumam noteikto solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā.

Plašāka informācija pieejama  ŠEIT. Ministru kabinets pieņēma noteikumus "Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajām personām, kuras skar Covid—19 izplatība", kas paredz kārtību, kādā pašnodarbinātie un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji var rīkojumu projekti par papildu maksājumiem no ienākumus radošām darbībām un saņemt dīkstāves pabalstu. Ekonomikas ministrs izdevis rīkojumu par nepieciešamību tirgotājiem organizēt apmeklētāju plūsmas kontroli, nodrošinot, ka tirdzniecības vietā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā 1 apmeklētājs uz 4 kvadrātmetriem no tirdzniecības zāles platības.

rīkojumu projekti par papildu maksājumiem no ienākumus radošām darbībām investīcijas bitcoin projektu apskatos

Plašāk šeit. Ekonomikas ministrs ir izdevis rīkojumu, kas paredz, ka sabiedriskās ēdināšanas vietām ir jānodrošina divu metru distance starp galdiņiem, maksimāli pieļaujamais apmekētāju skaits zālē.

rīkojumu projekti par papildu maksājumiem no ienākumus radošām darbībām diagrammas vai tendenču līnijas

Ministru kabinets veicis grozījumus Tas neattiecas uz personām, kuras ir paredzēts nodarbināt bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem piemēram, darbs augstumā, kravas celtņa vadīšana, darbs ar bīstamām iekārtām utt.

Taču, ja šādiem darbiniekiem jau ir izsniegta obligātās veselības pārbaudes izziņa, kas būtu jāatjauno, tad viņi var turpināt darbu bez atjaunotās izziņas.

rīkojumu projekti par papildu maksājumiem no ienākumus radošām darbībām satoshi nakamoto adrese

Tad, kad veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana būs atjaunota, veselības pārbaudes būs jāveic ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā, bet pirmreizējā vai ārpuskārtas veselības pārbaude ne vēlāk kā viena mēneša laikā no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas brīža.

Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.

Jūs atrodaties šeit

Ministru kabinets pieņēma sekojošus tiesību aktus: Ministru kabineta noteikumi Nr. Saeima pieņēma likumu " Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid izplatību ", kāmērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašus atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid izplatības ierobežošanu.

Uzzini, ko likums paredz šeit.