Latvijas Nacionālais Arhīvs

Izvēles uzdevuma pieprasījums. Pieprasījums un piedāvājums. Ekonomika, - klase: teorija, uzdevumi un testi.

Atvērtajā logā obligāti jānorāda saturu, izpildītājus un izpildes termiņu.

izvēles uzdevuma pieprasījums

Uzdevumu uzdod klikšķinot uz spiedpogas "Ievadīt" skat. Rezolūcijas pieprasījumi attēlojas atsevišķā blokā virs rezolūciju tabulas skat.

izvēles uzdevuma pieprasījums

Šādā gadījumā biroja administratore, lietvede vai sekretāre, kura reģistrē dokumentu, uzdod vadītājam vai speciālistam uzdevumu, kas prasa pievienot dokumentam rezolūciju jeb darba uzdevumu. Izpildītājam uzklikšķinot uz uzdevuma, atveras rezolūcijas pievienošanas lodziņš, kuru aizpildot tiek pievienota rezolūcija, kā arī konkrētais rezolūcijas pieprasījums automātiski tiek atzīmēts kā izpildīts.

Uzdevumu piešķiršana un izsekošana

Šādi iespējams ērti pārskatīt visus dokumentus ar izpildes kontroli skat. Lai noņemtu dokumentu no izpildes kontroles, jāuzklikšķina uz izvēles uzdevuma pieprasījums Apstiprināt izpildi.

Kāpēc izvēlēties karjeru IT?

Lietotājs, kam ir piešķirtas tādas tiesības, var apstiprināt rezolūcijas izpildi cita lietotāja uzdotajiem uzdevumiem piemēram, sekretāre var kontrolēt un apstiprināt priekšnieka uzlikto rezolūciju izpildi, skat. Uzklikšķinot uz reģistrācijas numura blokā Dokuments, iespējams atgriezties atpakaļ dokumenta kartītē. Rezolūciju atvasināšana Rezolūcijas izpildītājs, autors un kontrolētājs, ja ir piešķirtas tiesības "Iespēja uzdot rezolūciju" konkrētā reģistrā, var atvasināt rezolūciju, jeb deleģēt sev uzdoto uzdevumu citam izpildītājam.

izvēles uzdevuma pieprasījums

Dokumenta kartītē kartītē ar pogu "Pievienot jaunu uzdevumu" izvēloties "Uzdevumu padot tālākai izpildei" tiks izveidota jauna uzdevuma kartīte skat. Atvasināto uzdevumu izpildi kontrolē katrs no uzdevējiem.

izvēles uzdevuma pieprasījums

Piezīme: Dokumenta kartītē, kurā bija uzdota rezolūcija, izpildīsies visas arī atvasinātās rezolūcijas, kurām bija atzīmēts 'Apstiprināt ar gala atbildes parakstu'. Lai apskatītu dokumentu reģistra un dokumentu kartītes lauku konfigurēšanu, sekojiet saitei:.

Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas speciālists Naudai ir nozīmīga loma ikvienas valsts tautsaimniecībā. Tā veic ne vien maiņas un uzkrāšanas līdzekļa un uzskaites vienības funkcijas, bet ir arī ekonomiskās politikas instruments. Tā kā preču un naudas tirgus ir saistīti, pārmaiņas naudas tirgū ietekmē preču tirgus līdzsvaru un otrādi. Naudas un preču tirgus mijiedarbība nosaka visas tautsaimniecības līdzsvaru. Naudas piedāvājuma pārmaiņu rezultātā mainās procentu likmes un produkcijas izlaides apjoms, sasniedzot vērtību, kas ļauj līdzsvaroties preču un naudas tirgum.