Ienākuma nodoklis dāvinājumam - LV portāls

Liels ienākums tiešsaistē

Saturs

  Sekošana līdzi saviem ienākumiem, jo palielinoties ienākumiem palielinās arī nodokļa likme Galvenais, kam jāpievērš uzmanība, — regulāri jāseko līdzi saviem ienākumiem.

  liels ienākums tiešsaistē

  Visiem saņemtajiem ienākumiem turklāt bruto summai — pirms nodokļu aprēķina, norādīta līgumā : gan darba algai, gan pabalstiem un pensijām, saņemtajām uzņēmuma līguma vai autoratlīdzības summām, pārdotam nekustamajam īpašumam, saņemtajiem laimestiem azartspēlēs vai loterijās, pārdotiem kokmateriāliem vai metāllūžņiem u. Kopš Uzņēmuma grāmatvedis nevar zināt darbinieka personīgos ienākumus, tāpēc katram pašam jāseko līdzi savu ienākumu līmenim.

  liels ienākums tiešsaistē

  Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas EANG izmantošana Algas nodokļa grāmatiņa ir dokuments, uz kura pamata darba devējs piemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Nodokļu maksātāja paša pienākums ir iesniegt algas grāmatiņu darba devējam galvenajā ienākumu gūšanas vietā, ja darba devēji ir vairākitostarp sniegt ziņas par apgādājamiem un invaliditāti, ja vēlas, lai darba devējs piemērotu nodokļa atvieglojumus.

  liels ienākums tiešsaistē

  Ja persona negrib atklāt savam darba dēvējam informāciju par citu darbavietu, pastāv iespēja neiesniegt nodokļa grāmatiņu ne pie viena darba dēvēja. Līdz tam visiem strādājošajiem tika piemērots vienāds neapliekamais minimums. Personai, iesniedzot gada deklarāciju, diferencētais neapliekamais minimums tiek pārrēķināts atbilstoši gada liels ienākums tiešsaistē.

  liels ienākums tiešsaistē

  Visos gadījumos, kad plānotie ieņēmumi Pēdējais īpaši attiecas uz autoratlīdzības saņēmējiem, kuru kopējie gada ienākumi pārsniegs 20  eiro. Īpaša uzmanība neapliekamajam minimumam jāpievērš māmiņām, kas atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, studentiem, bijušajiem bezdarbniekiem, ilgstošiem slimotājiem, kas atgriežas darbā, strādājošiem pensionāriem un invaliditātes pensijas saņēmējiem.

  Saistītie raksti.

  liels ienākums tiešsaistē