Kas jauns nodokļu piemērošanā gadā? | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Jauns ienākumos internetā, Kas jāņem vērā, ja tiek plānots atvērt interneta veikalu

kā nopelnīt naudu internetā, kas strādā

Kas jauns nodokļu piemērošanā Februāris Ekonomika Ierasti, ka katra jauna gada sākums saistās arī ar dažādām izmaiņām un jaunumiem nodokļu jomā.

Arī Īsumā apskatīsim būtiskākos jaunumus. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Patīkama ziņa — ar Likuma Jau pagājušajā gada tika ieviesti nodokļu maksājumi no kapitālsabiedrību opcija naudā vai naudā locekļu nosacītā ienākuma — ja, izpildoties normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, sabiedrībā nebija neviena darbinieka, kam būtu vismaz minimālā mēnešalga.

kā es varu nopelnīt lielas naudas derības

Sākot ar Turpmāk kapitālsabiedrībās, kurās neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālās algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz pieckāršotas minimālās mēneša darba algas apmērā Pienākums veikt šādus nodokļu maksājumus no nosacītā ienākuma neattiecas uz tādu kapitālsabiedrību, kas taksācijas gadā ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, t.

Likums paredz, ka, sākot no šī gada, darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 eiro netiks ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiks aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Jauna kārtība iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksā budžetā skar Rīgas un Ventspils uzņēmumus, kuriem tagad — tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam — nodoklis jāiemaksā Valsts kases kontā.

RĪGĀ JAUNS 100% VEGAN RESTORĀNS???!!!

Lauksaimniekiem saistoši ir grozījumi likumā, kas maina ar nodokli neapliekamā ienākuma slieksni ienākumiem, kas gūti no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, kā arī no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas. Jaunais slieksnis ir noteikts  eiro gadā.

Diemžēl šobrīd viennozīmīgi vēl nav skaidrs jo likuma Pārejas noteikumos nekas nav teiktsvai gada ienākumu deklarācijā par Saistībā ar sezonas laukstrādnieku nodokli noteikts, ka maksātājs, jauns ienākumos internetā vienlaikus no viena un tā paša ienākuma izmaksātāja saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu un citu ienākumu no uzņēmuma līguma vai darba līguma izpildes, nepiemēro īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma aplikšanas kārtību, bet maksā nodokli likumā noteiktajā vispārējā kārtībā.

Laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem no likuma ir izslēgta prasība taksācijas gada beigās iesniegt VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, norādot sezonas laukstrādnieku ienākumu.

tendences līnijas koeficienti

Likuma Jauns ienākumos internetā noteikumos ir papildināts, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam bezdarbnieka statusu ieguvušas fiziskās personas Nekustamā īpašuma nodoklis No Lai Mikrouzņēmumu nodokļa likuma normas saistībā ar nodokļa likmes izmaiņām piemērotu, Pievienotās vērtības nodoklis Šo nodokli būtiskas izmaiņas nav skārušas.

Ar Akcīzes nodoklis Ar Likums paredz šādus degvielas limitus atkarībā no nozares: augkopība — litru uz vienu hektāru; augļkopība, ogulāji un dārzkopība — litru uz vienu hektāru; pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru— litru uz vienu hektāru pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sētiem ilggadīgiem zālājiem; pastāvīgās pļavas un ganības vai aramzemē sētie jauns ienākumos internetā zālāji dzīvnieku barības ražošanai — 60 litru uz hektāru; zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru; citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, — 60 litru uz vienu hektāru.

Apkopojums par svarīgākajām nodokļu likmēm un atvieglojumu summām

Marijas Karimovas ieņēmumi interneta atsauksmēs