RTU tiešsaistē iepazīstinās ar studiju iespējām muitas un nodokļu jomā

Tiešsaistes ieņēmumu programmas, Visus nodokļu maksājumus var veikt tiešsaistē VID EDS

Tas ir noteicoša Kopš Drošāka interneta rīcības plāna [2] sākšanas gan tehnoloģijas, gan to lietojuma veidi ir ievērojami mainījušies.

opciju peļņas piemēri

Tehnoloģijas ir kļuvušas daudz pieejamākas, rīku un pakalpojumu attīstība ir ļāvusi rasties lietošanas veidiem, kas aptver plašāku sfēru un ir daudzveidīgāki, nekā tika paredzēts, izveidojot rīcības plānu, un bērni un jaunieši bieži ir pirmie, kas izmanto jaunās iespējas.

Jaunās tehnoloģijas un lietojuma veidi sniedz lieliskas līdzdalības, radošuma un izpausmes iespējas visiem sabiedrības locekļiem. Bērni ir tiešsaistes ieņēmumu programmas tiešsaistes tehnoloģiju lietotāji un kļūst arvien aktīvāki.

52008PC0106

Saziņas un dalības iespējas tiešsaistes vidē var uzlabot daudzu jauniešu dzīves kvalitāti. Taču tas nozīmē arī to, ka viņiem ir jāizdara izvēle situācijās, kurās viņi citādi nenonāktu, bieži saistībā pašiem ar savu drošību.

Bērnu aizsardzība pret kaitīgu saturu un darbībām tiešsaistē un cīņa ar nelegāla satura izplatīšanu pastāvīgi uztrauc politikas veidotājus un likumdevējus, nozares pārstāvjus un lietotājus, jo īpaši vecākus, aprūpētājus un pedagogus. Kaut gan bērni un jaunieši ir prasmīgi tiešsaistes tehnoloģiju lietotāji un gan apzinās riskus, gan zina, kā uz tiem reaģēt, viņi ne vienmēr ir pietiekami nobrieduši, lai spētu novērtēt situācijas, kurās nonāk, un savu lēmumu iespējamās sekas.

Vienlaikus bērni reti stāsta par savu pieredzi tiešsaistē saviem vecākiem vai aprūpētājiem un vēršas pie viņiem pēc palīdzības tikai ārkārtējos gadījumos.

Izstrādāta ceturtā bezmaksas grāmatvedības programma mikrouzņēmējiem

Šie faktori rada grūtības par bērnu drošību atbildīgajām personām. Vislielāko risku bērniem saistībā ar tiešsaistes tehnoloģijām rada gadījumi, kad bērniem tiek nodarīts tiešs kaitējums kā seksuālās vardarbības upuriem un kad tas tiek dokumentēts fotoattēlos, video vai audio datnēs un pēc tam pārraidīts tiešsaistē bērnu seksuālo izmantošanu atainojošs materiāls ; gadījumi, kuros ar bērniem sazinās personas, kas vēlas iegūt bērnu uzticēšanos seksuālas uzmākšanās nolūkos; un gadījumi, kuros tie kļūst par iebiedēšanas upuriem kibertelpā.

Kopš Tās ir vienīgā visu Tirdzniecība ar Cheremushkin tendenci Savienību aptverošā ierosme bērnu aizsardzības tiešsaistē jautājumu risināšanai un aptver vairākus darbības virzienus, kas ir izrādījušies efektīvi. Ik gadu arvien lielāks skaits valstu piedalās šajos pasākumos Eiropā un pasaulē; - informācija vecākiem par filtrēšanas programmatūru efektivitāti, kas pārbaudīta neatkarīgos testos; - atbalsts nozares pārstāvju uzsāktām pašregulācijas ierosmēm satura klasificēšanas un mobilo tālruņu jomā.

Komisija turklāt pieņēma Paziņojumu par to, kā tiek īstenota Kopienas daudzgadu programma interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas izmantošanas veicināšanai[5] laikposmā no Sagatavojot šo priekšlikumu, laikā no Visi šie pasākumi apstiprināja, ka veiktās darbības ir bijušas efektīvas, vienlaikus uzsverot tiešsaistes ieņēmumu programmas pielāgot tās jaunām vajadzībām.

zvejnieku stratēģija bināro opciju pārskatiem

Proti, bērnu aizsardzība tiešsaistes vidē joprojām ir liela problēma, un šo problēmu vēl vairāk pastiprina jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu attīstība, kā rezultātā rodas jauni lietojuma veidi un riski, īpaši attiecībā uz bērniem. Jaunā programma veicinās sadarbību un pieredzes un vislabākās prakses apmaiņu visos līmeņos tādos jautājumos, kas saistīti ar bērnu drošību tiešsaistē, un tās nozīme šajā jomā varētu tikt paplašināta, tādējādi nodrošinot pievienoto vērtību Eiropai.

Priekšlikumā pilnībā ņemtas vērā šīs idejas.

RTU tiešsaistē iepazīstinās ar studiju iespējām muitas un nodokļu jomā

Jaunās programmas darbības jomā nav paredzēts iekļaut jaunus tematus, tādus kā veselības jautājumi, tiešsaistes ieņēmumu programmas drošība un datu aizsardzība, jo šie jautājumi jau ir iekļauti citās ES politikas un finansēšanas ierosmēs. Tomēr daudzas no šīm idejām ir ietvertas kā daļa no informētības palielināšanas pasākumiem, izdarot attiecīgas atsauces uz spēkā esošajiem instrumentiem. Programma ir iecerēta, lai ņemtu vērā gaidāmās, bet šobrīd nezināmās izmaiņas tiešsaistes vidē un to radīto apdraudējumu, kas kļūs arvien nozīmīgāks turpmākajos gados.

Laikposmā no Normatīvais konteksts Ar bērnu aizsardzību tiešsaistē saistītie jautājumi ir globāli un sarežģīti: ikviens var radīt saturu, ko citiem apskatīt, tiešsaistes ieņēmumu programmas ikviens visā pasaulē var tam piekļūt; bērnu seksuālo izmantošanu atainojošu materiālu var izgatavot vienā valstī, to izplata no resursdatoriem, kas atrodas citā valstī, bet materiālu var lejupielādēt visā pasaulē; turklāt ir zināms, ka ir dzimumnoziedznieki, kuri ceļo tiešsaistes ieņēmumu programmas valstu robežām, lai tiktos ar bērniem, ar kuriem pirms tam sastapušies tiešsaistē.

No juridiskā viedokļa ir vispirms jānošķir nelegālais no kaitīgājo katram tipam ir vajadzīgas atšķirīgas metodes, stratēģija un instrumenti.

Ar programmas palīdzību mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, kas lieto vienkāršā ieraksta uzskaiti pats varēs veikt tiešsaistes uzskaiti, kontrolēt uzņēmuma darbību, veikt naudas, ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Portāla-sistēmas priekšrocības nepilnu desmit mēnešu laikā ir novērtējuši jau vairāk kā 25  apmeklētāju, vairāk kā 1  reģistrētu lietotāju, kā arī Latvijā atzīti mikrouzņēmējdarbības eksperti un grāmatveži. Tieši tāpēc "vadipats. Programma nodrošina sagatavotās mikrouzņēmumu nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas iespēju augšupielādēt Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā.

Dažādās valstīs ir dažāda izpratne par to, kas ir nelegālstas ir dažādi definēts piemērojamajos valstu tiesību aktos, un tiesībsargājošās iestādes un tiešsaistes ieņēmumu programmas valsts struktūras pret to izturas dažādi.

Neraugoties uz daudzām kopīgām iezīmēm, dalībvalstu un trešo valstu, kur var tikt izveidots vai izvietots saturs, tiesību aktos ir būtiskas atšķirības detaļās. Kaitīgs saturs ir saturs, ko vecāki, skolotāji un citi pieaugušie uzskata par kaitīgu bērniem.

Šāda satura definīcijas dažādās valstīs atšķiras, un var aptvert dažādas jomas — no pornogrāfijas un vardarbības līdz rasismam, ksenofobijai, naidu propagandējošiem rakstiem un mūzikai, vietnēm ar pašsakropļošanās, anoreksijas vai pašnāvības tematiku. Saskare ar kaitīgu saturu var radīt bērnam psiholoģisku traumu vai var pat tikt nodarīts fizisks kaitējums, ja bērns tiek rosināts nodarīt kaitējumu citiem bērniem vai sev.

Izmantojot opciju Pārdošana veikalā tiešā augšupielādevarat saistīt klikšķus tiešsaistē ar pirkumiem bezsaistē, programmā Google Ads augšupielādējot transakciju datus no tirdzniecības vietas piemēram, no savas lojalitātes programmas vai klientu datu bāzes. Tagad, kad kļūst pieejami jauni rīki, jūs arvien bināro opciju bezmaksas programmatūra varat paļauties uz praktiskiem datiem un izvairīties no minēšanas. Saskaņā ar Gadījuma izpēte YouTube Izmantojot Google veikalu apmeklējumu risinājumu, IHOP guva noderīgu ieskatu par patērētājiem, kas palīdzēja uzņēmumam palielināt no YouTube nākušo apmeklējumu skaitu, nemaksājot vairāk par 1 ASV dolāru par katru apmeklētāju.

Dalībvalstīs ir atšķirīgs precizitātes līmenis saskarei ar kailuma, seksuālu darbību, vardarbības atainojumu utt. Dažās valstīs ir tiesību normas, kas ierobežo kaitīga materiāla izplatīšanu tikai pieaugušajiem, taču starp dalībvalstu un trešo valstu tiesību aktiem pastāv arī manāmas atšķirības atsevišķās detaļās.

Pastāv dažādi veidi, kā vērsties pret kaitīgu saturuun tie jāizmanto kopā, lai palielinātu efektivitāti: tiesību normu īstenošana, pašregulācija, vecāku īstenota kontrole, sabiedrības informēšana un izglītošana u.

AdMob politikas un ierobežojumi

Abās jomās satura un pakalpojumu nodrošinātāju primārā atbildība joprojām ir valstu tiesību aktu jautājums. Taču ir izveidoti Eiropas mēroga standarti, kas skaidro juridiskos jautājumus ar dažādu ieteikumu un direktīvu starpniecību. Ierosinātās programmas kontekstā vissvarīgākie ir šie dokumenti: Ieteikums par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību audiovizuālajos un informācijas pakalpojumos [7] Tam Eiropas Padomes konvencijā par kibernoziegumiem [9] Tās mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību kibernoziegumu konstatēšanā, izmeklēšanā un kriminālvajāšanā par to izdarīšanu, un tajā ir pieprasīta kopīga lietu tiesību, procesuālo tiesību un piekritības bāze.

Pēc tās tika pieņemta Eiropas Padomes konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību ES Pamatlēmumā par bērnu pornogrāfiju [11] Komisijas paziņojuma Vispārīgā politika cīņai ar kibernoziedzību [12] Komisijas paziņojumā Ceļā uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām [13] Saikne ar citām Kopienas ierosmēm Ierosinātās programmas īstenošanā tiks ņemta vērā rīcība, ko īsteno saskaņā ar citām programmām un ierosmēm, un tajā tiks izmantoti šo programmu sasniegumi, kuri tiks papildināti, lai izvairītos no pārklāšanās un panāktu iespējami lielāku ietekmi.

Minētās programmas ietver: - Noziedzības novēršanas un apkarošanas programmu, - Daphne III tiešsaistes ieņēmumu programmas, - Septīto pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu Situācijas turpmākā attīstība Situācijas attīstība pēdējos gados ir bijusi grūti prognozējama, un tikpat grūti ir paredzēt, kāda tā būs nākotnē.

Seminārs Padziļinātās sadarbības Programmas dalībniekiem

Taču ir parādījušās dažas galvenās turpmāk aprakstītās tendences. Tehnoloģiskās vides attīstība Tehnoloģija, sakaru tīkli, plašsaziņas līdzekļi, saturs, pakalpojumi un ierīces arvien lielākā mērā tiks pakļauti digitālajai konverģencei. Tīklu uzlabojumi, ātrāki platjoslas savienojumi kopā ar jaunām datu saspiešanas tehnoloģijām rada jaunus un ātrākus izplatīšanas kanālus un jaunus satura formātus un pakalpojumus, kā arī jaunus saziņas veidus. Bērni bieži ir pirmie, kas iepazīst un izmanto jaunās tehnoloģijas.

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 nodoklis — ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu pamatbudžeta vai speciālā budžeta ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai. Nodokļu samaksa neparedz atlīdzinājumu nodokļa maksātājam tiešā veidā. Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī muitas nodoklim un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kuri noteikti tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām; 2 valsts nodeva — obligāts maksājums valsts budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām.

Pārmaiņas tiešsaistes vidē nozīmē, ka radīsies jauni tehnoloģiju lietošanas veidi un tā rezultātā mainīsies riski, kas apdraud bērnus un jauniešus. Šīs pārmaiņas ir laikus jāizprot, un jāizstrādā stratēģijas jauna veida riska novēršanai. Vienlaikus saskaras tiešsaistes vidē un dzīvē sastopamie riskiun, kaut gan vairākums bērnu un jauniešu apzinās iespējamos riskus un piesardzības pasākumus, viņi ne vienmēr ievēro vajadzīgos piesardzības pasākumus un nerīkojas īpaši droši, sazinoties tiešsaistes vidē.

Piemēram, iespējamais kaitējums bērniem, kas spēlē spēles īpaši attiecībā uz vardarbīga vai seksuāla rakstura spēlēm būs vienāds, neatkarīgi no tā, vai to spēlē tiešsaistē vai mājās, izmantojot spēļu konsoli. Nelegāla satura izplatības un smaguma pakāpes palielināšanās Tiešsaistē apritē esošā pretlikumīgā materiāla apmēri palielinās, un tā tematika kļūst arvien smagāka. Apvienotajā Karalistē laikā no Arī tirdzniecībai paredzētu materiālu nomaina mājas apstākļos izgatavots materiāls.

Turklāt šāda materiāla sagatavošanai seksuāli izmanto arvien jaunākus bērnus, un materiālā attēloto jauno bērnu skaits palielinās.

vai jūs varat uzticēties tirdzniecības signāliem

Pārdzīvojums šāda veida materiālā izmantotos un attēlotos bērnus ietekmē ļoti smagi. Interpola bērnu seksuālās izmantošanas attēlu datu bāzē ir attēlu, kuros redzami 20 dažādu bērnu. No šiem bērniem kopš datu bāzes izveides Bieži viņi ir prasmīgi tehnoloģiju lietotāji — var būt daudz zinošāki par saviem vecākiem un skolotājiem — un lūgs tiem padomu un vērsīsies pie viņiem pēc palīdzības tikai galējas nepieciešamības gadījumā[18].

Tādējādi paplašinās plaisa starp veidiem, kādos bērni un jaunieši lieto tiešsaistes tehnoloģijas, un izpratni par to radīto risku, no vienas puses, un pieaugušo izpratni par šo tehnoloģiju lietošanu, no otras puses.

VID rīko tiešsaistes semināru uzņēmējiem par darījumiem ar Apvienoto Karalisti no nākamā gada

Tas rada tiešsaistes ieņēmumu programmas likumdevējiem, iestādēm un nozares subjektiem, veidojot bērniem drošu tiešsaistes vidi, kā arī palielinot informētību, izkopjot bērnu un jauniešu prasmi droši izmantot tehnoloģijas, un apmācot vecākus, skolotājus un aprūpētājus sniegt atbilstošas pamācības, pamatojoties uz savu personīgo pieredzi. Ir jāpaplašina arī programmas darbības joma, lai a pievērstu īpašu uzmanību neaizsargātu bērnu aizsardzībai tiešsaistes vidē, it īpaši no uzmākšanās kad kāda persona iegūst bērna uzticēšanos ar nolūku pastrādāt seksuālu vardarbību un no iebiedēšanas tiešsaistē un b sniegtu visām iesaistītajām personām vairāk zināšanu par veidiem, kādos bērni izmanto jaunās tehnoloģijas.

Mērķi un pieeja Programmas mērķis ir sekmēt interneta un citu saziņas tehnoloģiju drošāku lietošanu, jo īpaši bērnu vidū, un apkarot nelegālu saturu un kaitīgu rīcību tiešsaistē. Lai sasniegtu šo mērķi, programmā tiks pievērsta uzmanība praktiskai palīdzībai bināro opciju dienasgrāmata, jo īpaši bērniem, vecākiem, aprūpētājiem un pedagogiem.

Ar programmu tiks mēģināts iesaistīt un tuvināt dažādās personas, kuru sadarbība ir būtiska, bet kuras ne vienmēr satiekas, ja vien nav ieviesta vajadzīgā struktūra. Pie iepriekšminētajiem pieder satura nodrošinātāji; interneta pakalpojumu sniedzēji; mobilo tīklu operatori; regulatori; standartu iestādes; nozares pašregulācijas tiešsaistes ieņēmumu programmas valstu, reģionālas un vietējas nozīmes iestādes, kas atbildīgas par nozari, izglītību, patērētāju aizsardzību, ģimenes jautājumiem, likuma piemērošanu, bērnu tiesībām un bērnu labklājību; kā arī nevalstiskās organizācijas, kas darbojas patērētāju aizsardzības, ģimenes, bērnu tiesību un bērnu labklājības jomā.

Šajā lēmumā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti Eiropas Tiešsaistes ieņēmumu programmas Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 7. Lēmuma konkrēts mērķis ir aizsargāt bērnu un jauniešu fizisko un psihisko veselību saskaņā ar hartas 3. Darbības Programmā ir paredzēti četri darbības virzieni: samazināt nelegāla satura izplatību un cīnīties ar kaitējošu rīcību tiešsaistē; veicināt drošāku tiešsaistes vidi; nodrošināt sabiedrības informētību; izveidot zināšanu bāzi.

Veikt ieņēmumus tiešsaistē, tāpat aicinām uzmanīgi...

Tās joma tiek paplašināta, lai tiešsaistes ieņēmumu programmas uzmākšanos un iebiedēšanu tiešsaistē. Pasākumu mērķis ir samazināt tiešsaistē apritē esošā nelegālā satura daudzumu un atbilstoši cīnīties ar kaitējošu rīcību tiešsaistē, pievēršot īpašu uzmanību tādu problēmu risināšanai kā bērnu seksuālo izmantošanu attēlojoša materiāla izplatīšana tiešsaistē, uzmākšanās nepilngadīgajiem tiešsaistē un iebiedēšana.

Tiek piedāvāts piešķirt finansējumu kontaktpunktiem, kas veicinātu ziņošanu par tiešsaistē esošu nelegālu saturu vai sastopamu kaitējošu rīcību. Šiem kontaktpunktiem būtu jābūt cieši saistītiem ar citām darbībām valstu līmenī, piemēram, pašregulāciju vai informēšanu, bet sadarbība Eiropas līmenī būs vajadzīga, lai risinātu starptautiskas problēmas un apmainītos ar vislabāko praksi.

Turpmāku darbību mērķis būs tādu tehnisku risinājumu izstrādes un ieviešanas veicināšana, kas palīdzēs apkarot nelegālu un kaitīgu saturu tiešsaistē, un sadarbības un vislabākās prakses apmaiņas sekmēšana starp daudzām un dažādām iesaistītajām pusēm Eiropā un starptautiskā mērogā.

Lai apkarotu kaitējošu rīcību tiešsaistē, piemēram, iebiedēšanu vai uzmākšanos nepilngadīgajiem tiešsaistē, iespējams, būs vajadzīgi dažādi mehānismi un dažāda veida speciālas zināšanas.

visrentablākā bināro opciju tirdzniecības sistēma

Programmas mērķis būs risināt psiholoģiska, socioloģiska un tiešsaistes ieņēmumu programmas rakstura jautājumus saistībā ar šīm problēmām, kā arī uzlabot iesaistīto opciju tirdzniecības terminoloģija sadarbību.

Darbības saistībā ar šiem jautājumiem, iespējams, tiks iekļautas arī citos darbības virzienos. Pasākumu mērķis būs tuvināt iesaistītās personas, lai noskaidrotu, kā sekmēt drošāku tiešsaistes vidi un tiešsaistes ieņēmumu programmas bērnus no satura un rīcības, kas tiem var būt kaitīga. Īstenojot šos pasākumus, iesaistītās personas tiks mudinātas uzņemties atbildību, kā arī tiks sekmēta sadarbība un pieredzes un vislabākās prakses apmaiņa Eiropas un starptautiskā mērogā; pasākumi rosinās pašregulācijas sistēmu izstrādi un ieviešanu un mēģinās sniegt lietotājiem instrumentus un lietojumprogrammas, kas tiem palīdzēs cīnīties ar kaitīgu saturu.

Jauns elements ir tas, ka īpaša uzmanība tiks pievērsta bērnu un jauniešu iesaistīšanās rosināšanai ar mērķi labāk izprast viņu pieredzi tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli par tām un izmantot iegūto informāciju, izstrādājot informēšanas pasākumus, instrumentus, materiālus un politiku. Sabiedrības informētība tiks sekmēta, koordinēti visā Eiropā nodrošinot atbilstošu informāciju par iespējām, risku un veidiem, kā minētās iespējas izmantot un kā novērst risku, un nodrošinot kontaktpunktus, kur vecāki un bērni var saņemt atbildes uz jautājumiem par to, kā saglabāt savu drošību tiešsaistē.

Pasākumi veicinās finansiāli izdevīgus līdzekļus noderīgas informācijas izplatīšanai lielam lietotāju skaitam.

Izstrādāta ceturtā bezmaksas grāmatvedības programma mikrouzņēmējiem

Pamatojoties uz gūtajām atziņām, tiks veikti papildu pasākumi, lai bērniem skolās vēl labāk skaidrotu šo problēmu un tādējādi palielinātu bērnu izpratni par to. Darbības mērķis būs arī nodrošināt vislabākās prakses apmaiņu un starptautisko sadarbību Eiropas mērogā. Pārmaiņas tiešsaistes vidē un jaunas tendences tehnoloģiju izmantošanas veidos rodas ātri.

Ir jāizveido un jāuzkrāj zināšanu bāze, lai risinātu problēmas, kas saistītas gan ar pašreizējiem, gan ar sagaidāmiem lietojuma veidiem, riskiem vai sekām, un lai kvantitatīvi un kvalitatīvi analizētu šādas situācijas.

VID par Brexit: kas mainīsies, vedot vai sūtot preces uz Latviju (tiešsaistē)

Iegūtās zināšanas noderēs, īstenojot programmu, kā arī plānojot atbilstošas darbības, lai sniegtu drošību tiešsaistē visiem lietotājiem. Darbību mērķis būs koordinēt izmeklēšanas pasākumus attiecīgās jomās ES un ārpus tās un uzkrāt zināšanas par mainīgajiem tiešsaistes tehnoloģiju lietojuma veidiem bērnu vidū, ar to saistīto risku un iespējamo kaitīgo ietekmi, kādu tiem var radīt tiešsaistes tehnoloģijas, ieskaitot tehniskus, psiholoģiska un socioloģiska rakstura jautājumus.

Pētījumi saskaņā ar šo darbību var skart arī informētības palielināšanas metodes un rīkus, koregulācijas un pašregulācijas sistēmas, dažādus tehniskus un ar tehniku nesaistītus risinājumus, kā arī citas attiecīgas jomas, kas var kļūt aktuālas. Iepriekšminētās darbības neparedz pētniecības pasākumus, jo tie tiks veikti saskaņā ar Septīto pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammu Minētajā programmā ir paredzēta atsevišķa sadaļa, tiešsaistes ieņēmumu programmas veltīta jauniešu dzīvesstila un patēriņa izmaiņām; tas dod iespēju veikt pētījumus par to, cik drošs ir internets bērniem[19].

Starptautiskā sadarbība Tiešsaistes ieņēmumu programmas sadarbība tiks sekmēta kā katra darbības virziena neatņemama daļa saskaņā ar prioritātēm, kuras vēl ir jāizvirza. Joprojām pastāv risks bērniem un tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, un līdz ar tehnoloģiju un sabiedrības uzvedības paradumu izmaiņām joprojām rodas jauni riska un nepareizas izmantošanas veidi.