Mācību iespējas

Iespējas par ko, Profesiju pasaule | Profesiju pasaule

Meklēt Kā izvēlēties studiju virzienu?

Mācību iespējas

Ja studijas tiek uzsāktas uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas, cilvēki nākotnes plānošanu bieži sāk tieši ar domām iespējas par ko tālāko mācīšanos konkrētā augstskolā. Tomēr, noteikti vērts situāciju izvērtēt ilgtermiņā — kādās profesijās Jūsu spējas, īpašības un iegūtās zināšanas būs darba devēju novērtētas un kādas iespējas iegūtā izglītība sniegs darba tirgū.

iespējas par ko ripple xrp šodien

Lielu lomu studiju izvelē spēlē arī līdzšinējie rezultāti un panākumi konkrētajos mācību priekšmetos. Uz veicamajiem soļiem skatieties no tālākā uz tuvāko — ņemot vēra savas stiprās un vājās puses, noskaidrojiet, kāds darbs Jums izdodies vislabāk, tad — kāda izglītība nepieciešama, iespējas par ko tikai pēc tam — kāda augstskola un studiju programma būtu vispiemērotākā.

iespējas par ko 100 stratēģijas varianti

Apziniet savu mērķi, tikai pēc tam — ceļus kā līdz tam nokļūt. Karjeras testi Iepazīt sevi kā potenciālu darbinieku, pārzinot savas galvenās rakstura un attieksmes iezīmes ir ļoti svarīgi, izdarot izvēli par nākotnes karjeru un studijām, kas palīdzēs pie tās nonākt.

Viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā noskaidrot savas intereses, spējas un vērtības karjeras un studiju kontekstā, ir dažādi testi.

LV tīmekļa vietnē. Karjeras konsultācijas Ja vēlaties saņemt personalizētu informāciju par sev interesējošo izglītības vai profesionālo ceļu un uzdot jautājumus zinošam speciālistam, karjeras konsultācija ir laba izvēle — tai var pieteikties ikviens iedzīvotājs, kam ir aktuāla studiju programmas izvēle, profesijas un darba izvēle, karjeras plānošana, utt.

iespējas par ko nopelniet naudu, izmantojot savu mobilo

Nodarbinātības valsts aģentūra NVA nodrošina bezmaksas karjeras konsultācijaskuru laikā tiek noteikta profesionālā piemērotība un mācību spēju izvērtējums. Karjeras konsultanta uzdevums ir arī sniegt psiholoģisko atbalstu un izglītot klientu karjera izvēles un plānošanas jautājumos. Konsultācijas var saņemt: NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji; cilvēki, kuriem ir aktuāla karjeras plānošana — strādājošie, skolēni, studenti un jebkurš cits interesents.

Ko studēt? Studiju iespējas

Informāciju par pieejamajiem karjeras pakalpojumiem un to norisi iegūsiet NVA tīmekļa vietnē opcijas pamati video jebkurā NVA filiālē. Profesiju aprakstus un interesējošai profesijai raksturīgos darba uzdevumus var iegūt NVA elektroniskajā Profesiju aprakstu katalogā.

Reizēm tas ir agrā bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts lēmums. LV Tev piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un Tu varētu izdarīt pārdomātākus lēmumus. Vai esi kādreiz domājis par to, kā Tavu profesijas izvēli varētu ietekmēt darba vide? Ko par Tevi liecina tas, kā tu pavadi savu brīvo laiku?

Individuālas konsultācijas pieejamas arī augstskolu karjeras centros. Tie piedāvā dažāda veida bezmaksas konsultācijas un praktisku palīdzību topošajiem un esošajiem studentiem, kā arī absolventiem.

iespējas par ko ievadiet marķiera kodu

Konsultanti var palīdzēt nospraust mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai, atrast piemērotākās darba vai prakses vietas, izvēlēties studiju virzienu utt. Karjeras centru pakalpojumus nodrošina:.