SEB banka nodrošina:

Opcija ir maiņas līgums, Nekustamais īpašums – Dokumenti – VGK

opcija ir maiņas līgums

Arnis Krēgers Zvērināts notārs Šajā gadījumā Jums būs jāslēdz maiņas līgums, apmainot vienu īpašumu pret otru. Šīs prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus juridiskajām personām vai vairāk, ja zemes platības pārsniegums ir mazāks nekā pašvaldības noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība.

opcija ir maiņas līgums

Aprēķinot valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību, no kuras tiks aprēķināta maksājamā nodeva, maiņas līguma gadījumā būs uzskatāma augstāk novērtētā nekustamā īpašuma vērtība. Opcija ir maiņas līgums nekustamā īpašuma maiņas darījuma gadījumā jāņem vērā, ka darījuma dalībniekiem var nākties maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no darījumā gūtā ienākuma.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta VID Maiņas darījuma brīdī nosaka ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas: no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņem tā iegādes vērtību.

opcija ir maiņas līgums

Turklāt ņem vērā arī saņemto piemaksu, ja tāda ir bijusi. Par nekustamā īpašuma pārdošanas atsavināšanas cenu maiņas darījuma gadījumā uzskata maiņas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma vērtību, kāda norādīta maiņas līgumā.

23.10. vebinārs. Atbildes uz BIS lietotāju jautājumiem (goxoki.comļa).

Ja maiņas līgumā nav norādīta maiņas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma vērtība, par nekustamā īpašuma pārdošanas cenu uzskata maiņas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma aktuālo kadastrālo vērtību gadā, kad notiek maiņas darījums. Maiņas līgumu līdzēji var izstrādāt paši vai vērsties pie zvērināta notāra tā sagatavošanai.

Nekustamais īpašums – Dokumenti – VGK

Ņemot vērā darījuma iespējamo sarežģītību, tomēr būtu ieteicams maiņas līguma sagatavošanai izmantot zvērināta notāra palīdzību. Tāpat arī pirms darījuma slēgšanas būtu vērts doties uz bezmaksas konsultāciju VID klientu apkalpošanas centrā jautājumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

Valūtas maiņas darījums nākotnē pēc šobrīd noteikta valūtu maiņas kursa Forward valūtas maiņas darījums ir finanšu instruments, kas paredz valūtas maiņu nākotnē pēc darījuma slēgšanas brīdī norunāta valūtu maiņas kursa; Ar Forward darījuma palīdzību Jūs varat precīzāk plānot Jūsu uzņēmuma naudas plūsmu; Lai veiktu Forward darījumu, Jums ir jānoslēdz finanšu instrumentu darījumu līgums ar SEB banku; Vairāk informācijas par Forward darījumiem iegūsiet, zvanot uz tālruni Kādos gadījumos izdevīgi izmantot forward darījumus? Swap valūtas maiņas darījums Vienas valūtas pirkšana šodien un tā pašas valūtas pārdošana pēc noteikta laika Swap valūtu mijmaiņas darījums ir finanšu instruments, kurā darījuma puses darījuma slēgšanas brīdī vienojās par diviem darījuma valūtas maiņas kursiem — tūlītējo un nākotnes. Šodien konvertēto valūtu Jūs apņematies pēc noteikta laika konvertēt atpakaļ uz sākotnējo valūtu pēc iepriekš norunāta kursa. Swap darījums dod Jums iespēju uz laiku izmantot vienu valūtu citas vietā un pēc tam tās samainīt atpakaļ; Vairāk informācijas par Swap darījumiem iegūsiet, zvanot uz tālruni