EU Vocabularies - EuVoc Header Search

Tirdzniecības mehānisms

Saturs

    tirdzniecības mehānisms ja pensionāram ir papildu ienākumi

    Drukāt Kopš iestāšanās brīža ES, Latvija tirdzniecībā ar trešajām valstīm piemēro ES tirdzniecības mehānisms mehānismus - importa un eksporta administrēšanas sistēmu. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem pēc pievienošanās ES ir iespēja piemērot eksporta kompensācijas noteiktiem pamata un pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem.

    tirdzniecības mehānisms kādā veidā jūs varat nopelnīt naudu

    Tirdzniecības mehānisms varētu konkurēt pasaules tirgos, eksportējot atsevišķus lauksaimniecības produktus uz trešajām valstīm, eksporta kompensācijas sedz ES iekšējā tirgus un pasaules tirgus cenu starpību. Importa vai eksporta licence ir atļauja, kura uzliek uzņēmējam par pienākumu importēt vai eksportēt saskaņā ar licenci tās spēkā esamības laikā tajā noteikto produktu daudzumu.

    tirdzniecības mehānisms tirdzniecība biržā demonstrācijas kontā

    Lai realizētu šo sistēmu, nepieciešamos kopējos nosacījumus tirdzniecības mehānismu piemērošanai galvenokārt nosaka ES normatīvie akti regulas. ES dalībvalstu eksperti vismaz reizi mēnesī tiekas dažādās Eiropas Komisijas vadības komitejās, kurās seko līdz dažādām problēmām, ar ko saskaras tirdzniecības mehānismu administrējošās iestādes, jaunākajām izmaiņām normatīvajos aktos. Piemērošanas kārtība Tirdzniecības mehānismu piemērošana notiek saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem — regulām, kas ir tieši piemērojami visās ES dalībvalstis, kā arī saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem — Ministru kabineta noteikumiem, kur atrunāti ES regulās pieļautās dalībvalstu izvēles, kā arī noteiktās Latvijas kompetentās iestādes un to funkcijas.

    tirdzniecības mehānisms labākās bināro opciju apmaiņas

    Latvijā ES Tirdzniecības mehānismu administrējošās iestādes ir: drošības naudu jeb nodrošinājumu administrēšana, eksporta un importa licenču izdošana, recepšu sistēmas pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem pārbaude, uzņēmumu iesniegto recepšu pārbaude, darījumu pārbaude.