Saņemiet naudu par anketu aizpildīšanu. Anketu par naudu aizpildīšana internetā tiešsaistē

Ieņēmumi internetā, izmantojot anketas

Saturs

  Čeku loterija Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests VID un bankas ir iecerējušas izveidot jaunu pakalpojumu - saimnieciskās darbības ieņēmumu SDI kontu.

  ieņēmumi internetā, izmantojot anketas

  Lai noskaidrotu VID klientu viedokli par šāda risinājuma nepieciešamību, šī gada 5. Lūdzam uz anketas jautājumiem atbildēt atklāti un godīgi, jo sniegtās atbildes un ierosinājumi ļaus izvērtēt risinājuma nepieciešamību!

  Anketas jautājumus iedala pēc trim pazīmēm: 1 pēc satura, 2 pēc formas, 3 pēc funkcijas. Pēc satura: Jautājumi par personiskiem faktiem, kas saistīti ar respondentu Izmantojot šos jautājumus, respondentam tiek lūgts sniegt personiska rakstura informāciju, par piemēru, vecumu, nodarbošanos, ienākumu apmēru utt.

  Aptaujas ietvaros tiek uzrunāti nodokļu maksātāji — mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, personas, kas var nereģistrēt ieņēmumi internetā darbību, patentmaksātāji, individuālie komersanti u. Aptauja tiks veikta elektroniski, nosūtot vēstules EDS. Mēs būsim ļoti pateicīgi visiem aptaujas dalībniekiem, kuri iepazīsieties ar EDS ziņai pievienoto informatīvo materiālu un veltīs apmēram 5 minūtes, lai aizpildītu aptaujas anketu.

  ieņēmumi internetā, izmantojot anketas

  Mums ir patiešām svarīgs ikviens viedoklis par to, vai un cik lielā mērā mūsu klientiem izmantojot anketas izmantot saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu. Saimnieciskās darbības ieņēmumu SDI konta risinājums nozīmē, ka saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem un izvēlēsies šādu risinājumu, bankā varēs atvērt kontu un izmantot to ar saimniecisko darbību saistīto ienākumu saņemšanai.

  ieņēmumi internetā, izmantojot anketas

  Šis pakalpojums paredz, ka banka ieturēs un veiks nodokļu maksājumus saimnieciskās darbības veicēja vietā. Turklāt deklarācijas un pārskati personai vairs nebūs jāsniedz.

  Pieslēgties 10 anketas sastādīšanas soļi Lai anketa pildītu savu kvalitatīvas un nepieciešamas informācijas iegūšanas funkciju, kvalitatīvas un pareizi izstrādātas anketas izveidē jāievēro 10 anketas sastādīšanas soļi: 1. Pirms anketas sagatavošanas izvirza pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu -us. Anketas sagatavošanas process var uzvedināt uz domu par citu hipotēzi un citām sakarībām, kuras varētu pētīt ar nelielu papildus piepūli.

  Vēršam uzmanību, ka visa aptaujas laikā sniegtā informācija tiks izmantota tikai pētījuma vajadzībām. Aptauja ir anonīma un iegūtā informācija tiks analizēta tikai apkopotā veidā.

  Anketa būs pieejama līdz šī gada Jau iepriekš pateicamies par izpratni un aptaujai veltīto laiku!